Archívum (Szerzők / Cikkek)

 

bkml

ARCHÍVUM

A MÚLTBANÉZŐ SZERZŐINEK CIKKEI, MEGJELENÉS SORRENDJÉBEN

 

 

Ádám András

Az 1819. április 2-i kecskeméti tűzvész története

 

 

Bögös Ágnes

Irredenta kultusz az 1920-as években Kecskeméten a helyi sajtó tükrében

 

 

Brunner Attila

A Jenovay-háztól a Táby József-féle házig – A kiskunfélegyházi szecessziós építészet emlékei

A kiskunfélegyházi városháza tizenharmadik pályaterve

Huszka József motívumgyűjteményeinek visszhangja Kiskunfélegyházán

Lechner Ödön és Kiskunfélegyháza – Adatok a Pártos-Lechner-iroda működéséhez

 

 

Czirók Zoltán

A kecskeméti katonai repülés történetéhez (1919)

 

 

Cseri Gábor

A trianoni békét megelőző megemlékezés Kiskunhalason

 

 

Erdélyi Erzsébet

A politikum térhódítása a kecskeméti utcanevekben

 

 

Fábián Borbála

A nagy bajai tűzvész emlékezete

„A sorompó magasba lendült...” – 80 éve történt Baja és Bajaszentistván egyesítése

Tóth Kálmán levele Baja városhoz

„Van kit értesíteni...” Vásári plakát 1883-ból – Adalék a bajai vásárok történetéhez

A bajai Lőkert létrejöttének történetéhez... – A bajai Céllövész Társaság Lövöldőző Házáról

Baján élő nemesek a 20. század elején

Baja város utcáinak „éjjeli kivilágítására nézve árlejtést tartván”... – Baja közvilágítása az 1850-es években

 

 

Gönczi Gergő

● A kecskeméti nemzetőrség megszervezése 1848 tavaszán

● Történt-e választási csalás Szabadszálláson 1848. július 15.-én? – Bizonyítékok Petőfi Sándor országgyűlési követjelölésének megakadályozásáról

 

 

Gyenesei József

A bajai zsinagóga felújításának története

Levéltári források a kecskeméti animációs filmfesztivál kezdeteiről

A kecskeméti barackpálinka és Edward Walesi herceg 1935-ös budapesti látogatása

Falu, puszta, tanyaközpont, község – 60 éve alakult újra önálló településsé Ágasegyháza (Forrásközlés)

150 éve született Révész István

Országos Tanyakongresszus Kecskeméten 1921-ben

Repülőnap Kecskeméten 1913-ban

Révész István püspök hamvainak hazaszállítása Kecskemétre

A Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara 1935-ös felterjesztése a tanyai egészségügy javítása érdekében (Forrásközlés)

Adatok a kecskeméti Szentháromság-szobor történetéhez (Forrásközlés)

A mindennapok Kecskeméten az őszirózsás forradalom után

Emléklap a kecskeméti Nagytemplom érctornyának újjáépítéséről (1863) (Forrásközlés)

● A kecskeméti direktórium politikai túszai 1919-ben

● Kísérlet a kecskeméti vöröshatalom megdöntésére 1919 tavaszán – A szentkirályi ellenforradalom története (Forrásközlés)

● Spanyolnátha járvány Kecskeméten 1918-ban

● Egy kecskeméti polgár indítványa a trianoni békeszerződés megváltoztatására – Détéri Borbás Béla memoranduma

● Az első kecskeméti vitéz – Rövid vázlat Gyulai Lajos pályafutásáról

A „Mon ami”, a kecskeméti pezsgő – Egy tiszavirág életű gazdasági vállalkozás története

● Petőfi, a „teátrista” Kecskeméten

 

 

Hajagos Csaba

„Az életszínvonal-alku” csődje – A Magyar Demokrata Fórum megalakulásának reakciója az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottságának szemszögéből

„Óh áldott Szent Jobbkéz...” – A Szent Jobb országjárásának kecskeméti állomása

 

 

Hlbocsányi Norbert

A Schiffer család vállalkozásai, a szatócsüzlettől a cipőgyárig

Miről kapta nevét a kecskeméti Malom Központ? – A Kecskeméti Gazdasági Gőzmalom vázlatos története

A cégek világának kialakulása – Vázlatok Kecskemét gazdaságának hőskorából

● Egy történelmi pillanat – Az 1870-es kecskeméti főhercegi látogatás

 

 

Hollósy Katalin

A Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság 4. sz. kirendeltségének működése Bács-Bodrog vármegyében

 

 

Iványosi-Szabó Tibor

Kecskemét a Rákóczi-szabadságharcban

 

 

Kelemen András

Endre László és Kiskunfélegyháza

 

 

Kemény János

Horthy Miklós kormányzó levele Bádoki Soós Károly altábornagyhoz

Bende József kalocsai apát-kanonok, főesperes végrendelete

Száz éve történt – Adalékok a kecskeméti földrengés történetéhez

Szabadművelődési dokumentumok – Bács-Bodrog vármegye és a Humanista Baráti Közösség Bajai Szabadegyeteme 1947–1948. évi szabadművelődési munkaterve

Kétszáz éve született – Molnár János kalocsai kanonok-nagyprépost 1900. évi végrendelete, 1903. évi hagyatéki leltára és Kalocsa nagyközség 1907. évi alapító oklevele a házi szegények alapjára (Forrásközlés)

A kalocsai Vajas-meder szabályozásának története

185 éve született – Emlékezés Katona Zsigmondra

Kada Elek memoranduma a földrengési segélyezés ügyében a miniszterelnökhöz, és a miniszterelnök válasza (Forrásközlés)

A Holocaust története Kecskeméten

Kalocsa városfejlesztési terve 1939–1943 (Forrásközlés)

Kada Elek polgármesteri és közéleti tevékenységének összegzése (Tanulmány és forrásközlés)

Kalocsa Balázsné Ferenczy Anna és férje, Kalocsa Balázs végrendelete (1880 és 1891) (Forrásközlés)

 

 

Kőfalviné Ónodi Márta

Szerzetesi élet a zárdán kívül – A kiskunfélegyházi iskolanővérek beszámolói 1945/1946-ból

II. Rákóczi Ferenc hamvai Félegyházán

A kiskunfélegyházi gimnázium új épületének 1896-os felavatása

A kiskunfélegyházi gimnázium diákújságjai, 1874–1930

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet és a Kiskun Múzeum

A Szent Jobb Kiskunfélegyházán 1938-ban

Fekete János helytörténész levéltárba adott irathagyatéka

Élet a kiskunfélegyházi gimnáziumban az első világháború idején

A kiskunfélegyházi gimnázium első világháborús emléktáblája

A Hősök emlékműve Kiskunfélegyházán

Amiről a filmhiradók szóltak 1. – 1934. október - "Kiskunfélegyháza ünnepi felvonulása az őszi mezőgazdasági munkálatok befejeztével"

Amiről a filmhiradók szóltak 2. – 1941. november - "Hármas ikrek"

Tyúkszemtapasz, hajnövesztő, savanyúvíz – Egészségügyi hirdetések és reklámok a kiskunfélegyházi újságokban (1885–1900)

"Félegyháza legnagyobb fiáról" – Jövendölés Móra Ferencről

A kiskunfélegyházi Petőfi-emléktábla felállításáról

Adalékok a kiskunfélegyházi József Attila általános iskola építésének történetéhez

A kiskunfélegyházi Constantinum Leánynevelő-intézet énekkarának sikerei az 1930-as években

● A második világháború utáni hiperinfláció a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek irataiban

● Ujvári László, a kilométermilliomos” kiskunfélegyházi pilóta

A kalocsai iskolanővérek nőnevelő intézete az 1860-as években

 

 

Major Zénó

A mindennapi élet nehézségei a Monarchia összeomlása és a szerb megszállás alatt Baján

Adalékok az 1918-as bajai spanyolnátha járványhoz

Adalékok az orosz hadifoglyok bajai történetéhez (1918)

Adalékok az orosz hadifoglyok bajai történetéhez (második közlemény)

 

 

Mayer János

● Keresztnévadási sajátosságok két bácskai sváb faluban a 18. és a 20. században

 

 

Mayer László

34 év a város szolgálatában – Honthy Berta tanítónő (1865-1917)

Mártír országgyűlési képviselőnk: Dr. Horváth Zoltán (1880–1945)

 

 

Mészáros Márta

Amiről az anyakönyvek mesélnek – A kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház híveinek életfordulóit nyomon követő dokumentumok bemutatása

 

 

Nebojszki Lászkó

„Mindenünket, amink van, ezen ároknak köszönhetjük” – A Ferenc Csatorna Részvénytársaság és Baja

 

 

Péterné Fehér Mária

A Katona József-korabeli kecskeméti városháza

Egy Liszt-levél margójára

Hornyik János (1812–1885) könyvtára

Ferenczy Ida végakarata

 

 

Sarlós István

Baja város előterjesztése az 1937-es kölni kikötőügyi értekezleten

Egy Duna-szabályozási tervezet az 1860-as évekből

Türr István levele Baja város központi választmányához (Forrásközlés)

Téma és variációk – A bajai sajtó a Baja–Bezdán–Zombor–Apatin–Szond helyiérdekű vasútvonal átadásáról (Forrásközlés)

Egy vasútvonal vége – A Baja–Hercegszántó vasútvonal megszüntetéséről

Baja város adósságproblémája 1903-ban – Széll Kálmán miniszterelnök városi adósságok rendezésére tett kísérlete (Forrásközlés)

Bajai bordélyház-alapítás 1923-ban

Bernhart Sándor 1938-as sajtópere

100 éve halt meg az „uzsoki hős” – A bajai városvezetés és a sajtó Csermák Mihály haláláról (Forrásközlés)

Adalékok Bács-Bodrog vármegye állategészségügyi történetéhez

A főispán búcsúja

A pótlólagos jövedelemszerzés veszélyei az első világháború alatt

Egy Nagy Imre beszéd átírása – Az UFOSZ Bács-Bodrog vármegyei szervezetének megalakulása

● Kalocsa mezőgazdasága az 1930-as években

● Kormányzói évfordulók Baján – Horthy Miklós kormányzót a jubileumán köszöntő bajai közgyűléseken elhangzott beszédek (forrásközlés)

● A táncsport kialakulása Baján a 20. században – Hegedűs Károly emlékének

 

 

Sági György

Az iskolai oktatás gyakorlati kihívásai Akasztón a II. világháború végén – Mikro-helytörténeti vázlat, elemzés Sági Ilona rk. népiskolai tanítónő példájából kiindulva

Grősz József érsek pappá szentelésének 50. évfordulója: Szakács Gyula egyházügyi főelőadó jelentése a jubileumi ünnepségsorozatról és a főpap körlevélbéli visszatekintése aranymiséjére

 

 

Sóber Péter

Az 1938. évi Eucharisztikus Nap Kecskeméten

A cigányság helyzete a Kecskeméti Járásban az 1957. évi felmérés alapján

Az 1919-es Tanácsköztársasági Emlékmű felállítása Kecskeméten, avagy „Vasmarcsa” története

Adatok a kecskeméti Széchenyivárosi lakótelep születéséhez

Szekfű Gyula megbélyegzése Kecskeméten (Forrásközlés)

Fejezetek a kecskeméti szegénypolitika történetéből – A Horthy-akció (1922–1923)

Egy jégverés anatómiája – Mikrotörténeti esettanulmány egy katasztrófáról

Kecskemét díszpolgára: Jókai Mór

● A Rákosi-dikatúra irracionalizmusa egy kórházi osztály megnyitása ügyében

 

 

Szabó Bence

Rákóczi-kultusz Kecskeméten – A II. Rákóczi Ferenc tiszteletére létesített szoboralapítvány története

Hivatalos kiküldetésben életüket vesztették – Megemlékezés az 1971. szeptember 16-i „Kijevi” légi katasztrófa áldozatairól

„Sokan lesznek, akik elbújnak, mert félnek” – Az 1956. évi jeges áradás viszontagságai Bács-Kiskunban

Megemlékezés a kerekegyházi Szent István római katolikus templom 1913. évi felszenteléséről – „Kereken” 100 éve történt

Kecskemét oktatásának újjászervezése a szovjet megszállást követően – 1944. november–1945. január (Forrásközlés)

Sándor István polgármester levele a román hadsereg által megszállt Kecskemétről (Forrásközlés)

A kecskeméti 9. számú Autóközlekedési Vállalat képekben

A kertészeti képzés gyökerei Kecskeméten

 

 

Tánczos Szabó Ágota

Városaink és az 1928-as országos zenei kataszter – Kecskemét (Forrásközlés)

Balanyi Bélára emlékezünk

„Baja város szép helyen van” – Egy dél-alföldi város idegenforgalmi hivatalának működése a két világháború között

Rákosi Mátyás négy beszéde Kecskeméten

● A „nyomorúságos háztól” a „szecesszió gyöngyszeméig” – A kecskeméti városháza története

Kecskemét városképének alakulása a 19–20. század fordulóján

● "Állítsunk zeneiskolát" – Adatok a kecskeméti zenei oktatás kezdeteihez és a 125 éves városi zeneiskola alapításának történetéhez

● Tervasztalon maradt álmok 1. – Tanintézmények, internátusok

● Tervasztalon maradt álmok 2. – A kecskeméti Városi Vigadó és Szálloda

● Két keréken Kecskeméten – Adatok a kerékpáros sport és közlekedés helyi kezdeteihez

● Kecskemét első mentőautója  és egy kis kecskeméti mentéstörténet

● Tervasztalon maradt álmok 3. – Hajós Alfréd-tervrajzok a levéltárban (forrásközlés)

 

 

Tóth Enikő

● Czigler Győző műépítész kútja nyomában Kiskunfélegyházán

 

 

Tóth Szilárd

Az egykori kecskeméti Homoki-kápolna történte

Új adalékok a kecskeméti Mária-kápolna és Kókai Benedek, az utolsó kecskeméti remete történetéhez

● Új részletek a kecskeméti egykori homoki kápolna történetéhez a váci Püspöki és Káptalani Levéltár néhány dokumentuma fényében

● Két kínai nyelvű tekercs a kecskeméti levéltárban, avagy P. Károlyi Bernát tevékenységének rövid története a ferencesek két világháború közötti kínai missziójában

● "Szent" Kovács Rózsika története – Egy fiatal jakabszállási leány, aki Krisztus szenvedéseit hordozta

● A Kecskemét, Dózsa György úti, Csabai János által állított Mária-szobor története

● A máriavárosi templom építése avagy korrajz a kecskeméti plébánia belső feszültségeiről a 20. század első felében

● A kecskeméti városháza Horthy-freskójának története, kitekintéssel a kormányzó látogatásainak és politikai kultusza építésének helyi történéseire

● A kecskeméti Szent Mihály-kápolna és közvetlen térsége története

● A kecskeméti Szentháromság-kápolna története

● A kecskeméti  Tizenkét Apostolok-kápolna és közvetlen környezete története

● A Wojtyła-ház története

● A kecskeméti belterületi keresztek története 1849 és 1948 között

 

 

Triznya Arnold

Mihó László – Egy elfeledett református lelkész szolgálata 1848-49-ben