Az 1872–1950-ig terjedő korszak

IV. B. 401. Békés vármegye főispánjának iratai 1880–1950
IV. B. 402. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872–1949
IV. B. 405. Békés Vármegye Központi Választmányának iratai 1898–1939
IV. B. 403. Békés Vármegye Igazoló Választmányának iratai 1898–1907
IV. B. 404. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Állandó Bíráló
IV. B. 405. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1898–1939
IV. B. 406. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Számonkérő Székének iratai 1899–1904
IV. B. 407. Békés vármegye alispánjának iratai 1872–1950 (1951)
IV. B. 443. Békés vármegye tiszti főorvosának iratai 1895–1950
IV. B. 409. Békés vármegye mérnökének iratai 1872–1877
IV. B. 432. Békés Vármegye Számvevőségének iratai 1928–1942
IV. B. 455. Békés megye szociális felügyelőjének iratai 1946–1948
IV. B. 449. Békés vármegye főcsendbiztosának iratai 1878–1880
IV. B. 410. Békés Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai 1876–1950
IV. B. 411. A Békéscsabai járás főszolgabírájának iratai 1872–1919
IV. B. 412. A Békési járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1872–1950 (1956)
IV. B. 413. A Gyomai járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1877–1950 (1957)
IV. B. 416. A Gyulai járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1872–1950
IV. B. 417. Az Orosházi járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1881–1950 (1956)
IV. B. 418. A Szarvasi járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai (1855) 1880–1950 (1954)
IV. B. 419. A Szeghalmi járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1884–1950
IV. B. 457. A Békési járás tiszti orvosának iratai 1945–1948
IV. B. 414. A Gyomai járás tiszti orvosának iratai 1934–1946
IV. B. 461. A Szarvasi járás tiszti orvosának iratai 1945–1950
IV. B. 464. A Szeghalmi járás tiszti orvosának iratai 1948
IV. B. 458. A Békési járási állatorvos iratai 1948–1949
IV. B. 420. A Szeghalmi járási állatorvos iratai 1938–1944
IV. B. 459. A Békési járás szociális titkárának iratai 1947–1949
IV. B. 462. A Szarvasi járás szociális titkárának iratai 1947–1949
IV. B. 465. A Szeghalmi járás szociális titkárának iratai 1949
IV. B. 415. A Gyomai járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1939–1942
IV. B. 433. A Szarvasi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1932–1942
IV. B. 421. A Szeghalmi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1937–1943
IV. B. 422. Békés Vármegye Levéltárának iratai 1905–1950
IV. B. 423. Békés vármegye megyei és községi szabályrendeleteinek gyűjteménye 1874–1948
IV. B. 424. Békés vármegyei egyesületi alapszabályok (1869) 1872–1944 (1952)
IV. B. 425. Békés vármegye központi és járási tisztviselőinek törzskönyvi lapjai 1902–1905
IV. B. 456. Békés megye vízügyi iratai 1946–1949
IV. B. 426. Békés vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye 1828–1895
IV. B. 428. Békés vármegyei alapítványok iratai 1809–1944
IV. B. 431. Békés megyei országgyűlési képviselő-választói névjegyzékek levéltári gyűjteménye 1938–1950
IV. B. 429. Békés Vármegyei Községi Jegyzői Nyugdíjalap Igazgató Választmányának iratai 1876–1907
IV. B. 430. Békés Vármegye Tiszti Nyugdíjintézete Igazgató Választmányának iratai 1884–1889
IV. B. 448. A Cséffa-Nagyszalontai járás főszolgabírájának, 1945-től a Sarkadi járás főjegyzőjének iratai 1920–1950
IV. B. 467. A Sarkadi járás tiszti orvosának iratai 1946–1950
IV. B. 468. A Sarkadi járási állatorvos iratai 1945–1950
IV. B. 469. A Sarkadi járás szociális titkárának iratai 1945–1950
IV. B. 434. A Battonyai járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1872–1950
IV. B. 451. A Battonyai járás tiszti orvosának iratai 1934–1949
IV. B. 444. A Mezőkovácsházi járás tiszti orvosának iratai 1938–1950
IV. B. 450. A Battonyai járás állatorvosának iratai 1909–1947
IV. B. 471. A Battonyai járás szociális titkárának iratai 1947–1949
IV. B. 447. A Mezőkovácsházi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1940–1944
IV. B. 437. Arad vármegye főispánjának iratai 1920–1923
IV. B. 440. Arad Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1920–1923
IV. B. 439. Arad Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1920–1924
IV. B. 442. Arad vármegye alispánjának iratai (1919) 1920–1923
IV. B. 445. Arad Vármegye Árvaszékének iratai 1896–1926
IV. B. 453. Arad Vármegye Számvevőségének iratai 1920–1924
IV. B. 441. Arad Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai 1920–1923
IV. B. 435. Az Eleki járás főszolgabírójának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1922–1946
IV. B. 454. Az Eleki járás tiszti orvosának iratai 1944–1945
IV. B. 446. Az Eleki járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1942–1943