IV. B. 440. Arad Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1920–1923

A törvényhatósági bizottság hatáskörét és feladatait lásd a IV. B. 402. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai fond bevezetőjében.

Az iratanyag a trianoni békeszerződés értelmében kettészakított Arad vármegye magyarországi töredék területén fennálló, 1920–1923-ig működő megye törvényhatósági bizottságának dokumentumait tartalmazza. A csonka vármegyét 1923-ban a 25. tc. a Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyékhez csatolta. Az egyesített vármegyék iratanyaga a Csongrád Megyei Levéltárban található. A rövid ideig funkcionáló megye törvényhatósági bizottsági iratait a Békés Megyei Levéltár 1978-ban vette át területi illetékesség jogcímén a Csongrád Megyei Levéltártól.

A fond csekély mennyiségű közgyűlési iratot tartalmaz. A dokumentumok segédkönyvek hiányában egyenkénti átnézéssel kutatható.

1 doboz = 0,05 ifm

1. doboz        Közgyűlési iratok                     1920–1923