IV. B. 446. Az Eleki járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1942–1943

A járási tűzrendészeti felügyelőre vonatkozó általános leírást lásd a IV. B. 415. fond bevezetőjében.

A fond két év iratanyagát tartalmazza. Az évi és negyedévi tűzrendészeti jelentések mellett – tekintettel a háborús körülményekre – légoltalmi tervek és légoltalmi felszerelések kimutatásai is találhatók a dokumentumok között. Iktató- és mutatókönyvek nem maradtak fenn, így az anyag darabonkénti átnézéssel kutatható. Az iratokat 1977-ben vettük át területi illetékességből a Csongrád Megyei Levéltártól.

1 doboz = 0,12 ifm

1. doboz       Iktatott iratok                     1942–1943