IV. B. 415. A Gyomai járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1939–1942

A járási tűzrendészeti felügyelő a főszolgabíró mellett működő szakközeg volt. Hatáskörét az 1936. évi 10. tc. (A tűzrendészet fejlesztéséről), valamint az ehhez kapcsolódó 1936. évi 180000 B.M. számú rendelet szabályozta. A járási tűzrendészeti felügyelőt a főispán visszavonásig terjedő időszakra nevezte ki. A tisztségre csak vármegyei vagy városi tisztviselőt lehetett jelölni, mégpedig azt, aki főiskolai végzettséggel rendelkezett, valamint a Magyar Országos Tűzoltótisztképző Tanfolyam keretében tartott járási tűzrendészeti felügyelői tanfolyamot is elvégezte. Az utasításokat a vármegyei, a kerületi és az országos tűzrendészeti felügyelőtől kapta. Feladatkörét a fentebb említett rendelet részletesen leírta. Működési területén ellenőrizte a tűzoltóságokra és a tűzrendészetre vonatkozó jogszabályok végrehajtását, a tűzoltószertárakat, tűzoltószereket és a tűzoltó felszereléseket, valamint minden egyéb, a tűzrendészettel kapcsolatos területet. A tűzrendészeti vizsgálatokról jegyzőkönyvet volt köteles felvenni. Kiszállásairól, amelyeket lehetőleg a főszolgabíróval együtt tartott, működési naplót vezetett. A járás tűzrendészeti viszonyairól és a tűzoltóságok működéséről évente jelentést tett a vármegyei tűzrendészeti felügyelőnek.

A fondképző ügyforgalma és a keletkezett iratanyag egy-egy járást tekintve csekély volt. A tűzrendészeti felügyelő ügyvitelét maga állapította meg, az ügyintézésében keletkezett iratokról önálló iktató- és mutatókönyvet vezetett.

A fond tűzrendészeti ellenőrzések, légoltalmi rendelkezések, tűzrendészeti napok megrendezésével kapcsolatos tennivalók, valamint középületek és templomok tűzbiztosításának dokumentumait tartalmazza. A négyévnyi iratanyagban történő tájékozódás – segédletek hiányában – darabonkénti átnézéssel lehetséges.

1 doboz = 0,12 ifm

1. doboz        Iratok                      1939–1942