IV. B. 411. A Békéscsabai járás főszolgabírájának iratai 1872–1919

A főszolgabírók és főjegyzők hatás- és feladatkörét lásd a IV. B. 434. fond bevezetőjében.

A Békéscsabai járáshoz 1872-ben a következő települések tartoztak: Békéscsaba mezőváros, Gerendás, Vandhát, Szentmiklós és Kiskondoros puszták, Gyoma mezőváros, Nagyállás, Póhalom, Székhalom. Ege, Felhalom és Csudaballa puszták, Endrőd község, Nyárszeg, Sima és Csejt puszták, Újkígyós kertésztelep és Ókígyós puszta. 1877–ben megalakult a Gyomai járás Gyoma és Endrőd településekből, így ezekkel csökkent a Csabai főszolgabíróság területe. A járás 1919-ben megszűnt, Újkígyóst és Ókígyós pusztát a Gyulai járáshoz csatolták.

A fond iktatott iratanyaga rendkívül hiányos, elsősorban segédkönyvek maradtak fenn.

Az a) állagban közigazgatási iratok találhatók. A három dobozt kitevő, jórészt az első világháború idejéből származó iktatott iratok mellett az iktató- és mutatókönyvek csaknem teljes sorozatát őrzi az állag.

A b) állag kihágási iratai iktató- és mutatókönyvekből állnak.
 

a) Közigazgatási iratok             1872–1919
    3 doboz, 83 kötet = 4,51 ifm 
    1–3. doboz    Iratok             1898, 1915–1919
    4–49. kötet    Iktatókönyvek             1872–1919
    50–86. kötet  Mutatókönyvek             1874–1918

b) Kihágási iratok

             1909–1919
    14 kötet = 0,35 ifm 
    1–7. kötet       Iktatókönyvek             1909–1919
    8–14. kötet     Mutatókönyvek             1910–1919

 Összesen: 3 doboz, 97 kötet = 4,86 ifm