IV. B. 412. A Békési járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1872–1950 (1956)

A főszolgabírók és főjegyzők hatás- és feladatkörét lásd a IV. B. 434. fond bevezetőjében.

A Békési járáshoz 1872-ben a következő települések tartoztak: Békés mezőváros, Mezőberény és Köröstarcsa községek Bélmegyer, Fásmellék, Kamut puszták. 1885-ben a járás székhelye Békés nagyközségi státuszban volt, egyéb változás nem történt.

A fondot négy állag alkotja. Az a) állag elnöki iratai egyetlen iktatókönyvből áll.

A b) állagban a közigazgatási iratok találhatók. Az iktatott iratanyag hiányosan, az 1912–1929. és az 1945–1949. évekből maradtak fenn. A korábbi évek dokumentumainak témájáról az iktató- és mutatókönyvek (1872-től) tájékoztatnak. Ebben az állagban nyertek elhelyezést az 1877. évi 20. tc. értelmében főszolgabírói hatáskörbe utalt gyám- és gondnoki ügyek megmaradt iratai, mégpedig gyámoltak nyilvántartásai és haláleset-felvételi jegyzőkönyvek.

A c) állag iparügyi iratai között töredékesen iparengedélyek, iparigazolványok, árusítások engedélyezései találhatók.

A d) állag kihágási irataiban csak iktató- és mutatókönyveket kutathatók.

A Békési járás főszolgabírójának és főjegyzőjének korábban szétválasztott iratanyaga a Levéltári Kollégium 2002. évi 2. számú ajánlása alapján került egyesítésre.
 

a) Elnöki iratok       1912–1917
    1 kötet = 0,02 ifm 
    1. kötet               Iktatókönyv       1912–1917

b) Közigazgatási iratok

       1872–1950, (1956)
    39 doboz, 108 kötet = 7,92 ifm 
    1–39. doboz      Iratok       1912–1931
        1943, 1945–1950
    40–85. kötet      Iktatókönyvek       1872–1949
    86–129. kötet    Mutatókönyvek       1872–1949
    130. kötet           Hadigondozottak nyilvántartása       1923
    131–142. kötet  Gyámoltak nyilvántartása       1932–1944
        1949–1950
    143–146. kötet  Haláleset-felvételi nyilvántartások       1899–1956
    147. kötet           Hivatal- és politikai jogvesztettek nyilvántartása       1911–1951

c) Iparügyi iratok

       1924–1950 (1952)
    3 doboz, 3 kötet = 0,47 ifm 
    1–2. doboz        Iratok       1945, 1949
    3. doboz            Munkakönyvi nyilvántartó lapok       1900–1912
    4–6. kötet          Árusítási engedélyek nyilvántartása       1924–1952

d) Kihágási iratok

       1905–1949
    33 kötet = 0,99 ifm 
    1–22. kötet        Iktatókönyvek, iktató- és mutatókönyvek       1905–1948
    23–33. kötet      Mutatókönyvek       1909–1949

 Összesen: 42 doboz, 145 kötet = 9,40 ifm