IV. B. 442. Arad vármegye alispánjának iratai (1919) 1920–1923

Az alispán hatáskörét és feladatait lásd a IV. B. 407. Békés vármegye alispánjának iratai fond bevezetőjében.

Az iratanyag a trianoni békeszerződés értelmében kettészakított Arad vármegye magyarországi töredék területén fennálló, 1920–1923-ig működő törvényhatóság alispánjának dokumentumait tartalmazza. A csonka vármegyét 1923-ban a 25. tc. a Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyékhez csatolta. Az egyesített vármegyék iratanyaga a Csongrád Megyei Levéltárban található. A rövid ideig funkcionáló megye alispáni iratait a Békés Megyei Levéltár 1978-ban vette át területi illetékesség jogcímén a Csongrád Megyei Levéltártól.

A csonka Arad vármegye után maradt legterjedelmesebb irategyüttes elnöki bizalmas iratokat, általános közigazgatási és kihágási iratokat, ezek segédkönyveit, munkásközvetítéssel kapcsolatos iktatókönyvet, valamint útlevélkérelmeket tartalmaz.

21 doboz, 11 kötet = 3,08 ifm
 

 1. doboz Elnöki bizalmas iratok       1921–1922
  Elnöki bizalmas iratok iktatója       1921, 1923
 2–19. doboz Közigazgatási iratok       1919, 1920–1923
 20. doboz Kihágási iratok       1920–1923
 21–24. kötet Iktatókönyvek       1920–1923
 25–27. kötet Mutatókönyvek A–Z       1921–1923
 28–30. kötet Kihágási iktatókönyvek       1920–1922
 31. kötet Törvényhatósági munkásközvetítő iktatókönyve       1920
 32. doboz Útlevélkérelmek       1923