IV. B. 456. Békés megye vízügyi iratai 1946–1949

A vízi ügyeket, vízhasználatot illető kérdésekben az alispán és a főszolgabírók, főjegyzők jártak el az 1885. évi 23. tc. (A vízjogról), valamint az ezt életbe léptető 1885. évi 45 689. számú földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszteri utasítás értelmében. A Békés vármegyei ügykezelési szabályrendelet az elintézett vízügyi iratokat levéltári kezelésbe utalta. A vízi ügyek iratai a XI. csoportszámot kapták. Ide sorolták a vízjogi engedélyezések, a vízrendészeti intézkedések, az árvédelmi intézkedések, az árvizek, a vízi társulati ügyek, a belvízlevezetés, az öntözés, az Élővíz-csatorna, valamint a köztöltések iratait.

A fond fennmaradt iratanyaga a második világháború utáni évekből származik, és magánszemélyek, szövetkezetek, ármentesítő társulatok, öntözőtelepek vízhasználatának, kompok, révhajók működésének engedélyezési, vízügyi okiratok adatainak helyesbítési dokumentumait tartalmazza. Az iratokhoz tervrajzok is tartoznak. Az iratanyag kutatását nagymértékben megkönnyíti a részletes, darabszintű raktári jegyzék.

2 doboz = 0,24 ifm

1–2. doboz      Iratok                       1946–1949