IV. B. 471. A Battonyai járás szociális titkárának iratai 1947–1949

A járási szociális titkár a népjóléti miniszter 1945. évi 4700. számú rendelete értelmében a járási főjegyző szakközege és a községi szociális titkárok felettese volt. Feladatai közé tartozott a járás szociális viszonyainak figyelemmel kísérése, a szociális szervek, intézmények, támogatásra szoruló családok figyelemmel kísérése. Havonta jelentést tett a megyei szociális felügyelőnek. Szükség esetén kiszállt a járás községeibe, és intézkedett. A népjóléti miniszter 1945. évi 29 000. számú rendelete, 41. paragrafusa értelmében figye-lemmel kísérte és elősegítette a hadigondozottak érdekeinek védelmét és szociális támogatását. Az előbbi rendelet 42. paragrafusa alapján tagja volt a járási hadigondozó bizottságnak. A szociális szakszolgálattal kapcsolatban lásd még a IV. B. 455., Békés megye szociális felügyelője fond bevezetőjét.

1950 nyarán, a tanácsrendszer megalakulásával feladatkörét a járási tanács igazgatási osztálya vette át.

A Battonyai szociális titkár (Tábori János, 1949. január 1-jétől Timotity István) 1946-tól működött, felettes hatósága a Makón székelő Csanád megyei szociális felügyelő volt.

A fond iratai között a második világháború utáni általános állapotokról és szociális helyzetről tájékoztató havi jelentések, hadifogolynévsorok, Magyarországra érkezett menekült görög gyermekek névsora található. Az 1949. évi iratokhoz iktatókönyv áll rendelkezésre.

A Battonyai szociális titkár iratanyagát területi illetékesség alapján a Csongrád Megyei Levéltár adta át a Békés Megyei Levéltárnak.

2 doboz, 1 kötet = 0,25 ifm

1–2. doboz         Iratok                         1947–1949

3. kötet                Iktatókönyv               1949