IV. B. 437. Arad vármegye főispánjának iratai 1920–1923

A főispán hatáskörét és feladatait lásd a IV. B. 401. Békés vármegye főispánjának iratai fond bevezetőjében.

Az iratanyag a trianoni békeszerződés értelmében kettészakított Arad vármegye magyarországi töredék területén fennálló, 1920–1923-ig működő törvényhatóság főispánjának dokumentumait tartalmazza. A csonka vármegyét 1923-ban a 25. tc. a Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyékhez csatolta. Az egyesített vármegyék iratanyaga a Csongrád Megyei Levéltárban található. A rövid ideig funkcionáló megye főispáni iratait a Békés Megyei Levéltár 1978-ban vette át területi illetékesség jogcímén a Csongrád Megyei Levéltártól.

A fond a főispáni ügyintézés iktatott iratait, és két év iktatókönyvét tartalmazza. A segédlet nélküli anyag egyenkénti átnézéssel kutatható.

1 doboz, 2 kötet = 0,12 ifm

1. doboz          Iktatott iratok                       1920–1923

2–3. kötet        Iktatókönyvek                      1921, 1923