IV. B. 455. Békés megye szociális felügyelőjének iratai 1946–1948

A szociális gondoskodásnak a második világháború után különösen jelentős szerepe volt. Ezt a tevékenységet a 1945. évi 6300. ME számú – az állam szociálpolitikai feladatairól és a szociálpolitikai szervekről alkotott – rendelet szabályozta. A rendelet kimondta, hogy a társadalom szociális jellegű tevékenységét intézményesen kell támogatni. A népesség élethelyzetének javítása állami és önkormányzati jogszabályokkal érvényesített közfeladat.

A népjóléti miniszter feladata volt a szociálpolitikai feladatok, célkitűzések megszervezése. Munkáját mint véleményező és javaslattevő szerv az Országos Szociálpolitikai Tanács segítette. A szociális gondozással kapcsolatos szakszolgálatot a népjóléti miniszter felügyelete alá tartozó állami tisztviselők, szociális főfelügyelők, felügyelők és szociális titkárok látták el. A szociális főfelügyelők az állami szociálpolitikai igazgatás központi szervei, a szociális felügyelők a törvényhatósági szervei voltak. A szociális titkárok a megyei jogú városok, a járások és a községek szociális feladatainak ügyintézői voltak.

A 1945. évi 6300. ME számú rendelet végrehajtása tárgyában született 1945. évi 4700. NM számú rendelet részletesen szabályozta a szociálpolitika feladatait és hatóságait. Eszerint a szociális felügyelő a törvényhatóság első tisztviselőjének, az alispánnak a szakközege volt. Feladatai közé tartozott a Békés megye szociális viszonyainak figyelemmel kisérése, azok megjavítására javaslat tétele, a megye területén zajló szociális munka és hadigondozás irányítása, a megye szociális munkatervének elkészítése, a törvényhatóság területén működő szociális titkárok irányítása. Előadója volt a törvényhatósági szociálpolitikai tanácsnak, a közigazgatási bizottságnak pedig negyedévenként jelentéstétellel tartozott.

A fond 1946. évi iktatott iratanyagát iktatókönyv segítségével lehet kutatni.

3 doboz, 2 kötet = 0,42 ifm

 1. doboz Bizalmas iratok             1946
  Iratok             1946
 2. doboz Iratok             1946
 3. doboz Iratok             1946
 3–4. kötet Iktatókönyvek             1946–1948