IV. B. 431. Békés megyei országgyűlési képviselő-választói névjegyzékek levéltári gyűjteménye 1938–1950

Az országgyűlési képviselők számát az 1938. évi 19. tc. 260 főben állapította meg. 135 képviselő egyéni, 125 képviselő lajstromos választókerületből jutott be a parlamentbe. Minden törvényhatóság – így Békés megye is – egymagában alkotott egy lajstromos választókerületet. Emellett egyéni választókerületekkel is rendelkeztek. Békés megye területén nyolc egyéni választókerületet alakítottak ki. A megválasztható országgyűlési képviselők számát az illetékes belügyminiszter rendelettel állapította meg. A választókerületeket szavazókörökre osztották fel. Egy-egy szavazókörbe maximum hatszáz választópolgárt lehetett felvenni. Rendszerint egy község alkotott egy szavazókört. A nagyobb választói létszámmal rendelkező települések szavazóköreit a belügyminiszter állapította meg. A választójogosultság feltételei a következők voltak: férfiak esetében a 26., nőknél a 30. életév betöltése, tízévi magyar állampolgárság, hatévi egyhelyben lakás, és minimum az elemi hat osztályának elvégzése. A fenti törvény vezette be a titkos szavazást.

A második világháborút követően a „Nemzetgyűlési választásokról” címet viselő 1945. évi 8. tc. szerint Magyarország 16 választókerületének egyike Békés megye, Békéscsaba székhellyel. A szavazóköröket a városokban a polgármesterek, a községekben a járási főjegyzők állapították meg. A szavazókörökben a választásra jogosultak számát négyszáz főben maximálták. Választójoggal rendelkezett minden huszadik életévét betöltött magyar állampolgár.       

A fond 133 dobozt kitevő iratanyagában a következő települések választói névjegyzékei találhatók meg: Békéscsaba, Gyula, Almáskamarás, Battonya, Békés, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer, Biharugra, Bucsa, Csabacsüd, Csanádapáca, Csorvás, Dévaványa, Doboz, Dombegyháza, Elek, Endrőd, Füzesgyarmat, Gádoros, Gerendás, Geszt, Gyoma, Gyulavári, Hunya, Kamut, Kaszaper, Kardoskút, Kétegyháza, Kisdombegyház, Kondoros, Körösladány, Körösnagyharsány, Köröstarcsa, Kötegyán, Lökösháza, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Méhkerék, Mezőberény, Mezőgyán, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Mezőmegyer, Murony, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Nagykopáncs, Nagyszénás, Okány, Orosháza Öcsöd, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Reformátuskovácsháza, Sarkad, Szeghalom, Szarvas, Szentetornya, Tótkomlós, Újkígyós, Végegyháza, Vésztő, Zsadány. A választói névjegyzékek mellett külön jegyzékek és számláló lapok is szerepelnek.

135 doboz = 16,12  ifm
 
1–135. doboz   Választói névjegyzékek, külön jegyzékek, számláló lapok                   1938–1950