IV. B. 410. Békés Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai 1876–1950

A vármegyei közigazgatási bizottságokat az 1876. évi 6. tc. rendelkezései alapján állították fel. Jogkörük a vármegye területén meghatározott közigazgatási (közoktatás, közút- és vám, hajózás, malom, posta, igazság, katonai, fegyelmi és gazdasági) ügyek intézésére és a fegyelmi hatóság gyakorlására terjedt ki. A törvény által meghatározott önkormányzati ügyekben fellebbviteli fórumként működött. A közigazgatási bizottság szervezetileg a vármegyei önkormányzathoz kapcsolódott, de önálló állami szerv volt. Felállításával korlátozódott a megye önkormányzati önállósága, ugyanakkor biztosította a törvényhatóság beleszólását az állami szakszervek működésébe. A bizottságnak különféle (egészségügyi, erdészeti gazdasági, stb.) albizottságai voltak. Az 1929. évi 30. tc. jelentősen megnyirbálta feladatkörét, érdemleges intézkedési jogát, fellebbviteli hatáskörét megvonta. Egyes al- és szakbizottságainak hatásköre azonban megmaradt. A második világháború után a 14/1945. ME számú rendelet kimondta újjáalakítását. Az 1030/1945. ME számú rendelet meghatározta tagjainak számát és jogkörét. A közigazgatási bizottságokat 1950-ben, a tanácsrendszer életbelépésével szüntették meg.

A fondot négy állag alkotja. Az a) állagban ülésjegyzőkönyvek találhatók.

A b) állag az általános iratokat tartalmazza. Az iratokat 1876–1879, valamint 1903–1934 között kútfős rendszerben kezelték. Az alábbiakban közöljük a kútfőket, amelyek megnevezése tájékoztatást nyújt a bizottság által intézett ügyek tematikájáról.

Kútfők 1876–1979

 • I. Miniszteri rendeletek, köriratok 
 • II. Közoktatási ügyek 
 • III. Vasútügyek 
 • IV. Közmunka ügyek 
 • V. Vízépítészeti és vízszabályozási ügyek 
 • VI. – 
 • VII. Posta- és távírdai ügyek 
 • VIII. Börtön- és igazságügyek 
 • IX. Pénzügyek 
 • X. Katonaügyek 
 • XI. Közegészségügyek 
 • XII. Fegyelmi ügyek 
 • XIII. Rendőrségi ügyek 
 • XIV. Vegyes ügyek

 

Kútfők 1903–1934

 • I. Általános közigazgatási ügyek (községi, közegészségügyi, betegápolási) 
 • II. Pénzügyek 
 • III. Közoktatási ügyek 
 • IV. Közgazdasági és iparügyek 
 • V. Közúti, közmunka, vasúti, posta és távírda ügyek 
 • VI. Vízépítészeti, vízszabályozási és malomügyek 
 • VII. Mezőrendőrségi ügyek 
 • VIII. Cseléd- és munkásügyek 
 • IX. Börtön- és igazságügyek 
 • X. Katonaügyek 
 • XI. Fegyelmi ügyek 
 • XII. Gyámhatósági ügyek 
 • XIII. Erdészeti ügyek 
 • XIV. Vegyes ügyek

Az iratanyagban történő kutatást iktató-, mutató- és sortári könyvek segítik.

A c) állag a gazdasági albizottság (GALB) iratait tartalmazza. Haszonbérletek, szerződések, OFB (Országos Földrendező Bizottság) működésének dokumentumai találhatók az állagban. A kutatást iktató- és mutatókönyvek segítik.

A d) állag a közigazgatási választmány iratait őrzi. Az iratok segédkönyvek hiányában egyenkénti átnézéssel kutathatók.
 

a) Jegyzőkönyvek       1876–1934
    3 doboz = 0,36 ifm 
    1–3. doboz           Ülésjegyzőkönyvek       1876–1934

b) Általános iratok

       1876–1950
    219 doboz, 13 csomó, 66 kötet = 30,18 ifm 
    1–219. doboz        Iratok       1876–1950
    220. kötet              Iktató- és mutatókönyv       1877
    221. kötet              Iktatókönyv       1878
    222. kötet              Iktató- és mutatókönyv       1879
    223–234. kötet      Iktatókönyvek       1880–1895
    235–249.               Iktató- és mutatókönyvek       1899–1930
    250–251. kötet      Iktatókönyvek       1933–1934
    252–255. kötet      Iktató- és mutatókönyvek       1946–1949
    256–282. kötet      Mutatókönyvek       1878–1944
    283. kötet              Árvaügyi fellebbviteli, erdei albizottsági és
                                    egészségügyi albizottsági iktató
       1894
    284–285. kötet     Sortári könyvek       1876–1896
    286–298 csomó    Vegyes iratok       1878–1948

c) Gazdasági albizottság (GALB) iratai

       1918–1948
   13 doboz, 7 kötet = 1,76 ifm 
   1–13. doboz             Iratok       1918–1948
   14–19. kötet             Iktató- és mutatókönyvek       1941–1948
   20. kötet                   Mutatókönyv       1946

d) Közigazgatási választmány iratai

       1889–1904
    1 csomó = 0,14 ifm 
    1. csomó                Iratok       1889–1904

 Összesen: 235 doboz, 14 csomó, 73 kötet = 32,44 ifm