Kutatószolgálat

Röviden a kutatásról

A Békés Megyei Levéltár őrizetében lévő iratanyag kutatására a gyulai és békési kutatótermekben van lehetőség. A kutatási szándékot a kutatási kérelem kitöltésével kell jelezni. A kutatás feltételeit és módját a kutatótermi szabályzat írja elő az érvényben lévő levéltári törvény (1995. évi LXVI.) alapján. Minderről munkatársaink részletes felvilágosítást adnak a helyszínen, valamint a telefonon (20/289–8909) és e-mail-ben (beml@mnl.gov.hu).

Kérjük, hogy a kutatási szándékot minden esetben a kutatás megkezdése előtt egy nappal előre jelezzék, az iratanyag előkészítése miatt. Anyakönyvi kutatás esetén pedig a mikrofilm-olvasó berendezések korlátozott száma miatt fontos a bejelentkezés.
A levéltári törvény IV. fejezete határozza meg a közlevéltár anyagában történő kutatás feltételeit. E szerint a kutatásnak vannak bizonyos időhatárai. Az 1990. május 1-e után keletkezett levéltári anyagban a keletkezéstől számított 30 év, az 1990. május 2-a előtt keletkezett iratok esetében 15 év.

Személyes adatokat tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozásától eltelt 30 év után, vagy ha a halálozás időpontja nem ismert az érintett születésétől számított 90 év után válik kutathatóvá. Ha sem a születés, sem a halálozás időpontja nem ismert a levéltári anyag keletkezésétől számított 60 év a védelmi idő.

A védelmi idő lejárta előtt is kutatható a levéltári anyag, ha a kutatás anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálával bármely örököse vagy hozzátartozója kutató kérésére hozzájárul, vagy a kutatás tudományos célú. A tudományos célú kutatást a védett anyagban a levéltár akkor engedélyezi, ha a kutatási kérelemhez a kutató csatolja egy tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szerv  támogató állásfoglalását.

A kutatásra vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
- 27/2015. (V. 27) EMMI rendelet a a közlevéltárak és nyilvános és magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
- (EU) 2016/697 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet)

Az Magyar Nemzeti Levéltár Kutatótermi szabályzata részletes tájékoztatást nyújt a kutatás menetére vonatkozólag.

Felhívjuk Tisztelt Kutatóink figyelmét, hogy a Kutatási kérelem (1. sz. melléklet) valamint a Nyilatkozat adatvédelmi tájékoztató megismeréséről (8. sz. melléklet) együttesen kitöltendő!