Kutatószolgálat

Tisztelt Kutatóink!

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 2022. január 1-től minden kutatótermében bevezeti az online beiratkozást. Ettől az időponttól kezdve a hagyományos, papíralapú beiratkozás lehetősége megszűnik. Az E-beiratkozás folyamatáról, lépéseiről a következő linkre kattintva találnak bővebb tájékoztatást: https://mnl.gov.hu/e_beiratkozas

Az online beiratkozás az MNL-ben kötelező, így kérjük, a kutatás gördülékeny és hatékony megkezdése érdekében már a levéltár felkeresése előtt, otthonról iratkozzanak be.

A Magyar Nemzeti Levéltár 2022. január 1-től tovább bővíti azoknak a szervezeti egységeinek és kutatótermeinek a sorát, ahol az iratanyag kikérése online, az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül történik. Ezen kutatótermekben ettől az időponttól kezdve a hagyományos, papíralapú iratanyag-kikérés lehetősége megszűnik. Az E-kikérés folyamatáról, lépéseiről, valamint az érintett kutatótermekről a következő linkre kattintva találnak bővebb tájékoztatást: https://mnl.gov.hu/e_kikeres

Kutatótermi szabályzat és formanyomtatványok

A kutatás megkezdése előtt kérjük, olvassák el a Magyar Nemzeti Levéltár hatályos Kutatótermi szabályzatát, amelyet az alábbi link alatt találnak: https://mnl.gov.hu/kutatasi_szabalyzat_mnl

Ugyan azon a felületen, a szabályzat mellékletei között találják a kutatáshoz kapcsolódó nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyeket szükség esetén kérjük, előre töltsenek ki, hogy a levéltárba érkezéskor már csak kutatásukkal tudjanak foglalkozni. Levéltárunk felkeresése előtt ne felejtsenek el regisztrálni az ELP felületén a fent leírtak alapján.

Anyakönyvi kutatás esetén, az 1895 utáni anyakönyvekből történő adatszolgáltatáshoz szükséges nyomtatványt itt a lap aljára görgetve találják.

 

Röviden a kutatásról

Az MNL Békés Vármegyei Levéltára őrizetében lévő iratanyag kutatására a gyulai és békési kutatótermekben van lehetőség. A kutatási szándékot a kutatási kérelem kitöltésével kell jelezni. A kutatás feltételeit és módját a kutatótermi szabályzat írja elő az érvényben lévő levéltári törvény (1995. évi LXVI.) alapján. Minderről munkatársaink részletes felvilágosítást adnak a helyszínen, valamint a telefonon (20/289–8909) és e-mail-ben (beml@mnl.gov.hu).

Kérjük, hogy a kutatási szándékot minden esetben a kutatás megkezdése előtt egy nappal előre jelezzék, az iratanyag előkészítése miatt. Anyakönyvi kutatás esetén pedig a mikrofilm-olvasó berendezések korlátozott száma miatt fontos a bejelentkezés.
A levéltári törvény IV. fejezete határozza meg a közlevéltár anyagában történő kutatás feltételeit. E szerint a kutatásnak vannak bizonyos időhatárai. Az 1990. május 1-e után keletkezett levéltári anyagban a keletkezéstől számított 30 év, az 1990. május 2-a előtt keletkezett iratok esetében 15 év.

Személyes adatokat tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozásától eltelt 30 év után, vagy ha a halálozás időpontja nem ismert az érintett születésétől számított 90 év után válik kutathatóvá. Ha sem a születés, sem a halálozás időpontja nem ismert a levéltári anyag keletkezésétől számított 60 év a védelmi idő.

A védelmi idő lejárta előtt is kutatható a levéltári anyag, ha a kutatás anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálával bármely örököse vagy hozzátartozója kutató kérésére hozzájárul, vagy a kutatás tudományos célú. A tudományos célú kutatást a védett anyagban a levéltár akkor engedélyezi, ha a kutatási kérelemhez a kutató csatolja egy tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szerv  támogató állásfoglalását.

A kutatásra vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
- 27/2015. (V. 27) EMMI rendelet a a közlevéltárak és nyilvános és magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
- (EU) 2016/697 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet)

Az Magyar Nemzeti Levéltár Kutatótermi szabályzata részletes tájékoztatást nyújt a kutatás menetére vonatkozólag.

Felhívjuk Tisztelt Kutatóink figyelmét, hogy a Kutatási kérelem (1. sz. melléklet) valamint a Nyilatkozat adatvédelmi tájékoztató megismeréséről (8. sz. melléklet) együttesen kitöltendő!