Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár megújuló szolgáltatásai keretében új űrlapokat vezetett be. Kérjük, hogy levéltárunk megkeresésekor a következő link alatt található, ügytípusnak megfelelő űrlapot szíveskedjenek használni:

Űrlapok


Levéltárunk feladatkörében államigazgatási feladatokat is ellát. Az őrizetünkben lévő iratanyagból ügyfelek részére is szolgáltatunk adatokat, illetve egyszerű vagy hiteles másolatot adunk ki.

Leggyakrabban előforduló ügyek:

    építési tervdokumentáció keresése
    munkaviszony igazolása
    tanulóidő igazolása, elvesztett bizonyítványok pótlása stb.

Az 1990. évi XCIII. törvény VII. melléklete szerint a levéltár által készített hitelesített másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért másolati illetéket, irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló iratot általános tételű eljárási illeték megfizetés után áll módunkban kiadni. Az esetleges illetékmentességről, a másolati valamint az eljárási illeték összegéről a mindenkor hatályos illeték törvény rendelkezik.

Az ügyintézés során a Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei a hatályos adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alapján járnak el, amelyről bővebb tájékoztatót a következő link alatt olvashatnak:

Adatkezelési tájékoztató