IV. B. 439. Arad Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1920–1924

A törvényhatósági bizottság központi választmányának hatáskörét és feladatait lásd a IV. B. 405. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmánya fond bevezetőjében.

Az iratanyag a trianoni békeszerződés értelmében kettészakított Arad vármegye magyarországi töredék területén fennálló, 1920–1923-ig működő törvényhatóság központi választmányának dokumentumait tartalmazza. A csonka vármegyét 1923-ban a 25. tc. a Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyékhez csatolta. Az egyesített vármegyék iratanyaga a Csongrád Megyei Levéltárban található. A rövid ideig funkcionáló megye központi választmányi iratait a Békés Megyei Levéltár 1978-ban vette át területi illetékesség jogcímén a Csongrád Megyei Levéltártól.

A fond a testület működése során keletkezett iktatott iratokat, ajánlási íveket és választói névjegyzékeket tartalmazza. Segédkönyvek hiányában a dokumentumok darabonkénti átnézéssel kutathatók.

6 doboz = 0,72 ifm


1–3. doboz       Iktatott iratok                                 1920–1923

4. doboz           Ajánlási ívek                                  1923

5–6. doboz      Választói névjegyzékek               1922, 1924