IV. B. 441. Arad Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai 1920–1923

A közigazgatási bizottság hatáskörét és feladatait lásd a IV. B. 410. Békés Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai fond bevezetőjében.

Az iratanyag a trianoni békeszerződés értelmében kettészakított Arad vármegye magyarországi töredék területén fennálló, 1920–1923-ig működő törvényhatóság közigazgatási bizottságának dokumentumait tartalmazza. A csonka vármegyét 1923-ban a 25. tc. a Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyékhez csatolta. Az egyesített vármegyék iratanyaga a Csongrád Megyei Levéltárban található. A rövid ideig funkcionáló megye közigazgatási bizottságának iratait a Békés Megyei Levéltár 1978-ban vette át területi illetékesség jogcímén a Csongrád Megyei Levéltártól.

A fond a közigazgatási bizottság működése és ügyintézése során keletkezett iktatott iratokat és a kapcsolódó iktató- és mutatókönyveket tartalmazza.

3 doboz, 5 kötet = 0,52 ifm


1–3. doboz      Iktatott iratok                         1920–1923

4–7. kötet        Iktatókönyvek                        1920–1923

8. kötet             Mutatókönyv A–Z                  1920–1923