IV. B. 405. Békés Vármegye Központi Választmányának iratai 1898–1939

A vármegyei központi választmányok az 1848. évi 5. tc. értelmében létrehozott bizottságok voltak, amelyek feladatát a képviselő-választások előkészítése képezte. Elnöke az alispán volt, tagjaik száma a vármegye lakosainak számától függött. A választókerületeket az 1870. évi 42. tc. 25. és 91. paragrafusa alapján jelölték ki. Békés megyében 17 választókerületet alakítottak ki.

2 doboz = 0,19 ifm

1–2. doboz      Iratok                     1898–1939