IV. B. 419. A Szeghalmi járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1884–1950

A főszolgabíró és főjegyző hatáskörét és feladatait lásd a IV. B. 434. fond bevezetőjében.

A Szeghalmi járáshoz tartozott 1872-ben: Szeghalom község a határába eső pusztákkal, Füzesgyarmat mezőváros, Bucsa, Cséfa puszták, Vésztő község, Körösladány község és Fás puszta. A későbbiek során két változás történik a járás területén: Füzesgyarmat községi státuszba került, Bucsa puszta pedig községgé alakult 1941-ben.

A Szeghalmi járás iratanyaga hiányosan maradt fenn. A főszolgabírói közigazgatási iratok a második világháború során károsodtak. Az 1906–1930. évek dokumentumai elsősorban az alispáni hivataltól érkezett rendelkezések, utasítások. Az iratanyag jelentős részét képezik a járáshoz tartozó községekből a főszolgabíróhoz beterjesztett katonai állítási lajstromok az 1880-as évektől az 1920-es évek végéig. Kisebb hiányosságokkal maradt meg az 1945–1950. évkör iktatott anyaga, amelyben a második világháborút követő időszak eseményeinek, a földosztásnak, a politikai és igazgatási élet átalakulásának, a közellátás szervezésének dokumentumai kutathatók.

A Szeghalmi járás főszolgabírájának és főjegyzőjének korábban szétválasztott fondjait (IV. B. 419. és XXI. 14.) a Levéltári Kollégium 2002. évi 2. számú ajánlása alapján egyesítettük.

A fondot öt állag alkotja.

Az a) állag a közigazgatási iratokat tartalmazza. Az 1930–1931. és az 1948–1950. éveket kivéve az iratanyag kutatásához iktató- és mutatókönyvek állnak rendelkezésre.

A b) állagban községenként sorba rendezett katonai állítási lajstromok vannak elhelyezve.

A c) állagban kihágási iratok találhatók, amelyek jó része segédkönyvekkel rendelkezik.

A d) állagban második világháború utáni hadigondozási iratok nyertek elhelyezést.

A e) állag 1949. évi közellátási iratokat tartalmaz.
 

a) Közigazgatási iratok       1906–1950
    64 doboz, 52 kötet = 9,24 ifm 
    1–64. doboz    Iratok       1906–1931
        1945–1950
    65–91. kötet    Iktatókönyvek       1906–1929
    92–115. kötet   Mutatókönyvek       1907–1929
    116. kötet         Nyilvántartás hivatalvesztésre, politikai jogaik gyakorlásától  való
                             felfüggesztésre és foglalkozásuktól való eltiltásra ítéltekről
       1945–1947

b) Állítási lajstromok

       1884–1930
    42 kötet = 0,42 ifm 
    1–42. kötet      Állítási lajstromok községenként       1884–1930

c) Kihágási iratok

       1924–1950
    5 doboz, 13 kötet = 0,77 ifm 
    1–5. doboz       1925–1929
        1947–1950
    6–13. kötet      Iktatókönyvek       1925–1929
        1945–1947
    14–18. kötet    Mutatókönyvek       1924–1928
        1946–1947

d) Hadigondozási iratok

       1946–1947
    3 doboz = 0,36 ifm 
    1–3. doboz      Iratok       1946–1947

e) Közellátási iratok

       1949
    1 doboz = 0,11 ifm 
    1. doboz          Iratok       1949

 Összesen: 73 doboz, 107 kötet = 10,90 ifm