IV. B. 468. A Sarkadi járási állatorvos iratai 1945–1950

A járási állatorvosok tevékenységét és hatáskörét illetően lásd a IV. B. 420. a Szeghalmi járás állatorvosának iratai fond bevezetőjét.

A Sarkadi járás állatorvos iratai áttekintést nyújtanak a második világháborút követő évek állategészségügyi helyzetéről a járás területére vonatkozóan. Az 1945–1950. éveket felölelő iktatott iratanyagban többek között a járványügyekkel, állatszállítások engedélyezésével, vásárok állategészségügyi felügyeletével kapcsolatos iratok találhatok. Forrásszempontból értékesek az összefoglaló jelentések, amelyeket évente az első iktatmányhoz csatoltak. Korabeli segédletek közül fennmaradtak az iktatókönyvek, amelyek használata megkönnyíti az iratanyagban történő tájékozódást.

A fond anyagának egyik részét a Hajdú-Bihar Megyei Levéltártól vette át a Békés Megyei Levéltár a területi illetékesség alapján, másik része eredetileg is levéltárunk őrizetében volt. A két irategyüttes egyesítésére 1980-ban került sor.

2 doboz, 6 kötet = 0,28 ifm


1. doboz          Iratok                                                        1945–1948

2. doboz          Iratok                                                        1949–1950

3–7. kötet        Iktatókönyvek                                          1945–1950

8. kötet             Vasúti állatszállítási jegyzék               1949