IV. B. 421. A Szeghalmi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai 1937–1943

A járási tűzrendészeti felügyelőre vonatkozó általános leírást lásd a IV. B. 415. fond bevezetőjében.

A Szeghalmi járási tűzrendészeti felügyelő iratai között a következő típusú dokumentumok találhatók: önkéntes tűzoltó egyesületek szervezési, felszerelési ügyei, javaslattételek építési ügyekben, főleg a tűztávlaton belüli építkezéseknél, tűzoltóversenyek megszervezése, mezőgazdasági tűzvédelem, a járásban lévő gyárak, ipartelepek tűzrendészeti felügyelete, részt vétel a légoltalmi feladatok végrehajtásában.

A fond hat év hiányosan megmaradt iratanyagát tartalmazza.

1 doboz = 0,12 ifm

1. doboz        Iratok                    1937–1943