IV. B. 406. Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Számonkérő Székének iratai 1899–1904

A megyei számonkérő széknek, mint a megyei közgyűlés által választott bizottságnak az volt a feladata, hogy kísérje figyelemmel a megyei igazgatás ügyvitelét. Ez a gyakorlatban azt jelentette, a bizottságnak le kellett ellenőrizni, hogy a különböző megyei hivatalokhoz beérkezett ügyeket elintézték-e az előírt határidőn belül. A számonkérő szék öt tagból állt, elnöke a főispán volt, tagjai pedig a vármegyei főügyész, a vármegyei főjegyző és két számonkérő széki tag. A bizottság üléseit negyedévenként, a vármegyei közgyűlést megelőzően tartotta. A megyei hivatalok, a járási főszolgabírók és a polgármesterek három havonként számszerű kimutatást terjesztettek a számonkérő szék elé, feltüntetve a beérkezett elintézett és elintézetlen ügydarabok számát. Az utóbbi ügyek esetében intézkedtek a minél hamarabbi elintézésről, és erről jelentést kértek.

A fond igen csekély iratanyaga négy rövid jegyzőkönyvet tartalmaz.

1 csomó = 0,01 ifm

1. csomó        Jegyzőkönyvek                 1899, 1902, 1904