IV. B. 451. A Battonyai járás tiszti orvosának iratai 1934–1949

A járási tiszti orvosi hatáskört és feladatokat illetően lásd a IV. B. 414. fond bevezetőjét.

A Battonyai járási tiszti orvos 1945-ig a Csanád-Arad-Torontál k. e. e. (közigazgatásilag egyelőre egyesített) megye, majd ettől kezdve az újjászervezett Csanád megye tiszti főorvosának fennhatósága alá tartozott.

A iratanyag 1978-ban került területi illetékesség alapján a Békés Megyei Levéltár őrizetébe. A fond iratanyaga hiányos, töredékes. Az iktatott iratok alapján óvodai és iskolai egészségügyi állapotokról és a szükséges intézkedések elrendeléséről, vízvizsgálati eredményekről, a második világháború utáni általános közegészségügyi és szociális viszonyokról lehet képet nyerni. Az 1948–1949. évi iratokat mutatókönyv segítségével, az egyéb dokumentumokat egyenkénti átnézéssel lehet kutatni.

 3 doboz, 1 kötet = 0,38 ifm
 

 1. doboz Iratok       1934–1939
         1945–1946
 2. doboz Iratok       1947
 3. doboz Iratok       1948–1949
 4. kötet Mutatókönyv   A–Z       1948–1949