IV. B. 423. Békés vármegye megyei és községi szabályrendeleteinek gyűjteménye 1874–1948

A megyei és községi szabályrendeletek megalkotását az 1870. évi 42. tc., illetve az 1871. évi 18. tc. rendelte el. A szabályrendeletek érvényességéhez belügyminiszteri jóváhagyás volt szükséges. A vármegyei szabályrendeleteket a vármegyei közgyűlés, a községieket a községi képviselőtestület alkotta meg. Megyei szervezési szabályrendelet fogalmazta meg az önkormányzat és a vármegyei tisztikar működésének alapelveit, hatáskörét és feladatait. A községi szabályrendeletek hasonlóképpen a helyi közigazgatási apparátus tevékenységét szabályozták. A szervezési szabályrendeletek mellett számos egyéb szabályrendeletet alkottak a megyei és községi önkormányzatok.

A Békés megyei törvényhatósági bizottság többek között szabályrendeletet alkotott a közigazgatási bizottság, a megyei kórház működéséről, a vármegyei tisztviselők nyugdíjazásáról, fegyelmi ügyeiről, napidíjairól, utazási költségeiről, a közegészségügyről, tűzrendészetről, kéményseprésről, házalásról, temetkezésről, bérkocsi iparról, lótenyésztésről, faiskolákról, ebtartásról, pásztorokról, cselédügyről, kéjelgésről, kihágásokról, húsvizsgálatról és még számtalan egyéb ügyről. A községek is hasonlóképpen megalkották szabályrendeleteiket a községi élet legkülönbözőbb területeiről.

A fond alfabetikus sorrendben tartalmazza a megye, valamint a községek által megalkotott szabályrendeleteket.

10 doboz = 1,56 ifm

1–10. doboz         Szabályrendeletek                    1874–1943