IV. B. 416. A Gyulai járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1872–1950

A főszolgabírók és főjegyzők hatás- és feladatkörét lásd a IV. B. 434. fond bevezetőjében.

A Gyulai járás területéhez tartozott Doboz, Gyulavári és Kétegyháza. 1919-ben Újkígyóst a megszűnő Békéscsabai járástól átcsatolták a Gyulaihoz. 1927-ben Mezőmegyer kivált Doboz területéből, és önálló községgé alakult (1973-tól Békéscsabához tartozik). 1945–1950-ben a járás települései: Doboz, Elek, Gyulavári, Kétegyháza és Újkígyós.

A fond három állagból áll. Az a) állagban találhatók az elnöki iratok iktatókönyvei az 1898–1911. évek időszakából.

A b) állagban a közigazgatási iratok nyertek elhelyezést. Az iktatott iratanyag 1877-től kezdve maradt meg, és elég hiányosan áll rendelkezésre. Az 1930–1943-ig terjedő időszak dokumentumai nem kerültek a levéltár őrizetébe. Az iktatott iratanyagban történő kutatást iktató- és mutatókönyvek segítik.

A c) állagban kihágási iratok nyertek elhelyezést. Az 1904–1908. évekből fennmaradt jegyzőkönyveken kívül iktató- és mutatókönyvek, valamint különböző nyilvántartások találhatók.

A főszolgabíró és a főjegyző korábban szétválasztott iratanyaga (IV. B. 416. és XXI. 11.) a Levéltári Kollégium 2002. évi 2. számú ajánlása szerint került egyesítésre.

a) Elnöki iratok       1898–1911
    7 kötet = 0,02 ifm 
    1–7. kötet       Iktatókönyvek       1898–1911

b) Közigazgatási iratok

       1872–1950
    26 doboz, 94 kötet = 5,67 ifm 
    1–25. doboz    Iratok       1877–1950
    26. doboz        Választási iratok       1949
                            Cséplési és begyűjtési eredmények       1949
    27–72. kötet    Iktatókönyvek       1872–1929, 1944
    73–75. kötet    Iktató- és mutatókönyvek       1945–1947
    76–77 kötet     Iktatókönyvek       1948–1950
    78–120. kötet  Mutatókönyvek       1876–1929
        1948–1949

c) Kihágási iratok

       1904–1929
    1 doboz, 35 kötet = 0,47 ifm 
    1. doboz           Jegyzőkönyvek       1904–1908
    2–17. kötet       Iktatókönyvek       1911–1929
    18–33. kötet     Mutatókönyvek       1890–1928
    34. kötet           Bűnügyi iktatókönyv       1900
    35. kötet           Bűnügyi nyilvántartás       1911–1923
    36. kötet           Nyilvántartás       1924