IV. B. 450. A Battonyai járás állatorvosának iratai 1909–1947

A járási állatorvosok hatáskörét és feladatait tekintve lásd a IV. B. 420. fond bevezetőjét. A Battonyai járás állatorvosának iratanyaga a területi illetékesség alapján került 1978-ban a Békés Megyei Levéltár őrizetébe. A rendkívül hiányos iktatott iratanyag az 1911–1937-ig terjedő időszakot, valamint az 1947. évet öleli fel. Az 1920. és 1922. évi dokumentumok iktatókönyv segítségével, a többi egyenkénti átnézéssel kutatható. Történeti szempontból érdekes két 1923. évi nyilvántartás, amely a határ menti kettős birtokosok állatainak vizsgálatairól készült, illetve az országhatáron átjáró állatok részére kiadott áthajtási igazolványokat tartalmazza. Az előbbieken kívül állatorvosi leltári naplókat és védőoltásokról készült kimutatásokat tartalmaz a fond.

A korábban két fondra (IV. B. 450. és XXI. 40.) osztott iratanyag a Levéltári Kollégium 2002. évi 2. számú ajánlása alapján került egyesítésre.

2 doboz, 5 kötet = 0,30 ifm
 

 1. doboz Iratok1911–1947
 2–3. kötet Iktatókönyvek1920, 1922
 4. kötet Előadói könyv1913
 5. kötet Nyilvántartás a magyar határkerületbe átjáró állatokról1923
 6. kötet Nyilvántartás a határ menti kettős birtokosok állatairól1923
 7. doboz A járási állatorvos leltári naplója1909–1923
  Kimutatás védőoltásokról1919–1923