IV. B. 459. A Békési járás szociális titkárának iratai 1947–1949

A szociális szakszolgálattal kapcsolatban lásd a IV. B. 455. Békés megye szociális felügyelője fond bevezetőjét.

A járási szociális titkár a népjóléti miniszter 1945. évi 4700. számú rendelete értelmében a járási főjegyző szakközege és a községi szociális titkárok felettese volt. Feladatai közé tartozott a járás szociális viszonyainak figyelemmel kísérése, a szociális szervek, intézmények, támogatásra szoruló családok figyelemmel kísérése. Havonta jelentést tett a megyei szociális felügyelőnek. Szükség esetén kiszállt a járás községeibe, és intézkedett. A népjóléti miniszter 1945. évi 29 000. számú rendelete, 41. paragrafusa értelmében figyelem-mel kísérte és elősegítette a hadigondozottak érdekeinek védelmét és szociális támogatását. Az előbbi rendelet 42. paragrafusa alapján tagja volt a járási hadigondozó bizottságnak.

1950 nyarán, a tanácsrendszer megalakulásával feladatkörét a járási tanács igazgatási osztálya vette át.

A fond csekély iratanyagában hadifoglyok ügyeivel, sokgyermekes anyák segítésével, UNRA adományok szétosztásával és elszámolásával kapcsolatos dokumentumok találhatók. Segédkönyv hiányában az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók.

 1 doboz = 0,08 ifm

 1. doboz          Iratok                      1947–1949