IV. B. 445. Arad Vármegye Árvaszékének iratai 1896–1926

A megyei árvaszékek működésére vonatkozóan lásd a IV. B. 408. Békés Vármegye Árvaszékének iratai fond bevezetőjét.

Az iratanyag a trianoni békeszerződés értelmében kettészakított Arad vármegye magyarországi töredék területén fennálló, 1920–1923-ig működő törvényhatóság árvaszékének dokumentumait tartalmazza. A csonka vármegyét 1923-ban a 25. tc. a Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyékhez csatolta. Az egyesített vármegyék iratanyaga a Csongrád Megyei Levéltárban található. A rövid ideig funkcionáló megye árvaszéki iratait a Békés Megyei Levéltár 1978-ban vette át területi illetékesség jogcímén a Csongrád Megyei Levéltártól.

A kis mennyiségű iratanyag jegyzőkönyveket, az árvák és a hadigondozottak ügyeinek intézésével kapcsolatos dokumentumokat tartalmaz.
 

1 doboz, 5 kötet = 0,23 ifm

 1. doboz Jegyzőkönyvek       1920–1922
  Névjegyzékek       1896–1926
  Árvaszéki kiosztási könyv       1921–1923
 2. kötet Iktatókönyvek       1920–1923
 3– 4. kötet Mutatókönyvek       1920–1922
 5. kötet Sortári könyv       1920–1923
 6. kötet Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák járadékának főkönyve       1922–1923