IV. B. 453. Arad Vármegye Számvevőségének iratai 1920–1924

A vármegyei számvevőségek tevékenységével kapcsolatosan lásd a IV. B. 432. Békés Vármegye Számvevőségének iratai fond bevezetőjét.

A trianoni békeszerződés értelmében Arad vármegye jelentős részét Romániához csatolták. Magyarországon az Eleki járás területe maradt. A csonka Arad vármegye rövid ideig állt fenn. Az 1923. évi 35. tc. értelmében végrehajtott közigazgatási átszervezés eredményeképpen végleg megszűnt, beolvasztották a Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyékbe.

A fond csekély mennyiségű iratanyagát 14 kötet alkotja, mégpedig különféle vármegyei alapok főkönyvei, amelyek segédletek hiányában darabonkénti átnézéssel kutathatók.

14 kötet = 0,07 ifm

 1–3. kötet Tiszti nyugdíjalap tárcafőkönyvei       1921–1923
 4–7. kötet Jegyzői nyugdíjalap tárcafőkönyvei       1921–1923
 8–10. kötet Háztartási alap tárcafőkönyvei       1920–1923
 11. kötet Ínségenyhítő mozgalom tárcafőkönyvei       1922–1924
 12. kötet Állattenyésztési alap tárcafőkönyvei       1920–1923
 13–14. kötet Orvosi fizetési alap tárcafőkönyvei       1921–1922