IV. B. 462. A Szarvasi járás szociális titkárának iratai 1947–1949

A járási szociális titkár hatáskörével, tevékenységével kapcsolatban lásd a IV. B. 455. Békés megye szociális felügyelője, valamint a IV. B. 459. a Békési járás szociális titkára fondok bevezetőjét.

A Szarvasi járás szociális titkárának fondjában óvodák államosításával, népjóléti bizottságok megalakításával, hadifogoly segélyekkel, szociális intézmények felmérésével, húsz munkásnál többet foglalkoztató üzemekkel kapcsolatos dokumentumok találhatók. Az 1949. évi csekély mennyiségű iktatott iratanyaghoz fennmaradtak a segédkönyvek. A levéltári anyag többi része egyenkénti átnézéssel kutatható.

1 doboz = 0,12 ifm
 

 1. doboz Iktatott iratok       1948–1949
  Iktatóívek       1949
  Mutató       1949
  Kérdőívek szociális intézményekről       1948
  Hadifogoly gyorssegély iránti kérelmek iktatója       1947
  Nyilvántartások csökkent munkaképességűekről és segélyezettekről       é. n.
  Volt hadifoglyok névsora       é. n.