IV. B. 413. A Gyomai járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai 1877–1950 (1957)

A főszolgabíró és főjegyző hatáskörét és feladatait lásd a IV. B. 434. fond bevezetőjében.

A Gyomai járást 1877-ben hozták létre az addig a Békéscsabai járáshoz tartozó Gyoma és Endrőd községekből és pusztáikból. Békés vármegye 1883. évi szabályrendelete szerint a szolgabírósághoz tartozott: Gyoma nagyközség, Nagyállás, Póhalom, Székhalom, Ege, Csudaballa puszták, Endrőd nagyközség, Nyárszeg, Sima, Csejt puszták. 1946-ban az endrődi határból kivált, újonnan megalakult Hunya nagyközséggel bővült a főjegyzőség.

A fond hat állagból áll. Az a) állag elnöki és bizalmas iratok töredékét tartalmazza. Segédkönyvek hiányában egyenkénti átnézéssel kutatható.

A b) állagban a közigazgatási iratok nyertek elhelyezést. Az iktatott dokumentumok 1908-tól folyamatosan, de nagyon hiányosan maradtak fenn. A segédkönyvek 1878–1947-ig, az 1930-as évekből hiányosan állnak rendelkezésre.

A c) állag iparügyi irataiban 1945 utáni iparigazolványok és két iparlajstrom kutatható.

A d) állagban található kihágási iratok csak segédkönyveket tartalmaznak.

Az e) állag 1945–1949. évi hadigondozási iratokat foglal magában, amelyek segédkönyvek hiányában darabonkénti átnézéssel kutathatók.

Az f) állag Endrőd, Gyoma és Hunya nagyközségek országgyűlési választási névjegyzékeit tartalmazza az 1945–1950. évekből.

A főszolgabíró és a főjegyző korábban szétválasztott iratanyaga (IV. B. 413. és XXI. 9.) a Levéltári Kollégium 2002. évi számú ajánlás alapján került egyesítésre.
 

a) Elnöki és bizalmas iratok       1893–1898, 1950
    1 doboz = 0,12 ifm 
    1. doboz             Iratok       1893–1898, 1950

b) Közigazgatási iratok

       1877–1950
    64 doboz, 113 kötet = 11,21 ifm 
    1–62. doboz       Iratok       1908–1949
    63–122. kötet     Iktatókönyvek       1878–1947
    123–175. kötet   Mutatókönyvek       1878–1947
    176. doboz         Közellátási iratok       1949
                               Sorozási iratok       1946–1948
    177. doboz         Alakuló tanácsok iratai       1950

c) Iparügyek iratai

       1945–1957
    2 doboz, 2 kötet = 0,34 ifm 
    1–2. doboz         Iparigazolványok       1948–1950
    3–4. kötet           Iparlajstromok       1945–1957

d) Kihágási iratok

       1902–1947
    18 kötet = 0,20 ifm 
    1–14. kötet         Iktatókönyvek       1902–1947
    15–17. kötet       Mutatókönyvek       1942–1947
    18. kötet             Elítéltek nyilvántartása       1911–1946

e) Hadigondozási iratok

       1945–1949
    3 doboz = 0,36 ifm 
    1–3. doboz         Iratok       1945–1949

f) Országgyűlési választási névjegyzékek

        1945–1950
    39 doboz = 4,68 ifm 
    1–37. doboz       Iratok       1945–1950

 Összesen: 107 doboz, 137 kötet = 16, 91 ifm