A Békés Megyei Tanács levéltára

A megyei tanácsi levéltár iratanyagának ismertetése előtt közöljük az egyes levéltári fondok jelzetét, címét, évkörét, a fondképző megszervezésére, létesítésére vonatkozó jogszabályokat, a hatás- és jogköröket, a szervezeti felépítését, azok változásait. Az egyes fondok jelzetében megtartottuk az eredeti fondszámokat, amelyek a levéltári átvétel sorrendjében kerültek kiosztásra. Ismertető leltárunkban azonban először a testületek (tanácsülés, vb), majd az ellátott szakterületek sorrendjében az egyes szakosztályok iratainak ismertetését adjuk.

Tartalomjegyzék
Bevezető gondolatok
A tanácsok működésének történeti áttekintése
A tanácsi ügyiratkezelésre vonatkozó legfontosabb ismeretek
A megyei tanács munkájára vonatkozó napirendek a párttestületek irataiban

A Békés Megyei Tanács levéltára
1. A Békés Megyei Tanács V. B. apparátusának iratai
2. Az igazgatási szakigazgatási szerv iratai
3. A munkaügyi szakigazgatási szerv iratai
4. A tervgazdálkodási és statisztikai szakigazgatási szerv iratai
5. A pénzügyi szakigazgatási szerv iratai
6. Az építési, közlekedési, községgazdálkodási szakigazgatási szerv iratai
7. Az ipari szakigazgatási szerv iratai
8. A kereskedelmi szakigazgatási szerv iratai
9. A mezőgazdasági szakigazgatási szerv iratai
10. Az egészségügyi, szociálpolitikai szakigazgatási szerv iratai
11. A művelődésügyi szakigazgatási szerv iratai
12. A sportigazgatás iratai
A Békés Megyei Tanács és V. B. tisztségviselői és osztályvezetői 1950–1990
A Békés Megyei Tanács tanácsülési jegyzőkönyveiben szereplő napirendek
Die Akten des Rates des Komitates Békés 1950–1990