IV. B. 449. Békés vármegye főcsendbiztosának iratai 1878–1880

A vármegyék 1881-ig – amikor is elvesztették a közbiztonság fenntartására vonatkozó jogkörüket – pandúrokból álló saját karhatalommal látták el a közbiztonsági szolgálatot. Ezt a helyzetet változtatta meg az 1881. évi 3. tc. (a közbiztonsági szolgálat szervezéséről), amely alapján a közbiztonsági szolgálat ellátására katonailag szervezett magyar királyi csendőrséget állítottak fel. (A csendőrséget eredetileg az 1849. június 8-án kiadott császári rendelet alapította meg, szervezeti szabályát egy 1850. január 18-án kelt belügyminiszteri rendelet tartalmazta. Működését az 1867. március 23-án közzé tett királyi rendelet szüntette meg.) A csendőrkerületek felállításával egyidejűleg megszüntették a vármegyék karhatalmi szerveit, és a vármegyei költségvetésből törölték fenntartásuk költségeit.

A megyei csendbiztos kis mennyiségű iratanyagában járási csendbiztosi jelentések, vagyon elleni vétségek vizsgálatának, körözött személyek elfogásának és bűnesetek bejelentésének dokumentumai, találhatók. Segédletek hiányában az iratok darabonkénti átnézéssel kutathatók.

1 doboz = 0,04 ifm

1. doboz       Iktatott iratok                  1878–1880