IV. B. 429. Békés Vármegyei Községi Jegyzői Nyugdíjalap Igazgató Választmányának iratai 1876–1907

Békés vármegye az 1871. évi 18. tc. 67. paragrafusának értelmében a megyei községi jegyzők, valamint özvegyeik és árváik számára 1876. január elsejével felállította a nyugdíj- és segélyalapot. A jegyzői nyugdíj- és segélyezési alap a belügyminiszter által jóváhagyott szabályrendelet alapján működött, és a megye törvényhatósági bizottságának fennhatósága alatt állt. Elnöke az alispán volt, rajta kívül nyolc tag alkotta az igazgató választmányt. A választmányt háromévente választották felerészt törvényhatósági bizottsági tagok közül, felerészt a megyében hivatalban lévő jegyzőkből. A nyugdíjalapot a megyei pénztár kezelte. A választmány minden év végén felülvizsgálta a számadásokat, és az eredményről jelentést tett a törvényhatósági bizottságnak.

Az iratanyagot az igazgató választmány jegyzőkönyvei alkotják. Segédlet hiányában kutatásuk egyenkénti átnézéssel lehetséges.

2 doboz = 0,28 ifm


1. doboz   Választmányi ülési jegyzőkönyvek                                      1876–1887

2. doboz   Választmányi ülési jegyzőkönyvek                                      1888–1907