Emlékkonferencia Borsa Iván születésének 100. évfordulója tiszteletére

Címkefelhő

A Magyar Nemzeti Levéltár – mint a CO:OP (Community as Opportunity, The creative archives’ and users’ network) projekt résztvevője – a Nemzeti Kulturális Alap és a COOP-projekt támogatásával Borsa Iván (1917–2006) levéltáros elődünk születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát szervez.
2017. augusztus 23-án lenne 100 esztendős Borsa Iván levéltáros, történész, a 20. századi levéltárügy egyik legjelentősebb személyisége. Sokrétű tevékenysége számos területen hagyott maradandó műveket hátra (forráskiadás, segédletkészítés, gyűjtemény kialakítása és gyarapítása, stratégiai tervezés, új technika bevezetése, levéltári diplomácia, nemzetközi kapcsolatok), munkássága ma is velünk él és meghatározó a magyar levéltárak történetében. A konferencia célja a tiszteletadás és emlékezés, valamint annak áttekintése, mit is gondolunk ma az ötvenes, hatvanas, hetvenes évek szakmai megoldásairól, és vajon hogyan gondolkodna, cselekedne az újra mindig oly fogékony Borsa Iván napjaink szakmai kihívásai között.
 
A konferencia
  • helyszíne: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, konferenciaterem (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.)
  • időpontja: 2017. szeptember 8. (péntek) 10.00–15.00 óra
Program
10.00 – 10.10 Köszöntő (Szabó Csaba, MNL főigazgató)
10.10 – 10.30 Rácz György (MNL OL): A Levéltárak Országos Központja élén: 1950–1957
10.30 – 10.50 Cseh Gergő Bendegúz (ÁBTL): Levéltárügy és állambiztonság az ötvenes, hatvanas években
10.50 – 11.10 Reisz T. Csaba (MNL OL): A mormon projekt – az utókor szemszögéből
11.10 – 11.30 Koltai András (PMTKL): Egy volt piarista diák és az egyházi levéltárak
 
11.30 – 12.00 kávészünet
 
12.00-12.15 Albrechtné Kunszeri Gabriella (MOL): A korszerű állományvédelem és iratrestaurálás megszervezése
12.15 – 12.30 Körmendy Lajos (MOL): A nemzetközi kapcsolatok alakítója
12.30 – 12.45 Kohút Sára - Laczlavik György (MNL OL): A mikrofilmtár létrehozása
12.45 – 13.00 C. Tóth Norbert (MTA-HIM-SZTE-MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport): A forráskiadó levéltáros
13.00 – 13.15 Csukovits Enikő (MTA BTK TTI): A tanár
13.15 – 13.30 Tringli István (MTA BTK TTI): Borsa és a 20. századi történetírói iskolák
13.30 – 13.45 Rácz György (MNL OL): Borsa és a középkori gyűjtemény
 
13.45 – 14.30 Hozzászólások, vita, kerekasztal-beszélgetés (Borsa mint levéltárvezető és kolléga) 
Felkért hozzászólók: Gecsényi Lajos (MOL ny. főigazgató), Ress Imre (MTA BTK TTI), Soós László (MOL ny. főosztályvezető).
 
14.30 – 15.30 Fogadás
 
A konferenciát 15.30 órakor könyvbemutató zárja:
 
Szőcs Tibor: Damus pro memoria-oklevelek. Budapest, 2017. (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai II. Forráskiadványok 54.)
 
Zsigmondkori Oklevéltár XIII. (1426). Közzéteszi C. Tóth Norbert és Mikó Gábor, Lakatos Bálint közreműködésével. Budapest, 2017. (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai II. Forráskiadványok 55.)
 
Magyarország késő középkori főpapi archontológiája. Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig. Győr, 2017. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 27.)
 
Az esemény részletes programját ezen a linken tekinthetik meg.
 
Az eseményen a részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékukat jelezzék a coop@mnl.gov.hu email címen.
A rendezvényen eseményfelvételek készülnek.
 

 
 
 
 
 
CO:OP abstract for administration:
 
The National Archives of Hungary (NAH) – as the partner of CO:OP (Community as Opportunity, The creative archives’ and users’ network) project – with the support of the National Cultural Fund and the CO:OP project/WP5 Archival Knowledge Centre organises a memorial conference in honor of BORSA Iván (1917–2006) archivist, historian, on the occasion of the 100th anniversary of his birth.
Venue: National Archives of Hungary, Central Building (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.).
Date: Friday, 8 September 2017. 10:00–15:00
 
Program
10.00 – 10.10 Welcome (SZABÓ Csaba, NAH, director general)
10.10 – 10.30 RÁCZ György (NAH CA): Iván Borsa, as the Head of the National Centre of the Archives: 1950–1957
10.30 – 10.50 CSEH Gergő Bendegúz (Historical Archives of the Hungarian State Security): Archives and state security in the 50's and 60's
10.50 – 11.10 REISZ T. Csaba (NAH CA): The mormon project – from the point of view of posterity
11.10 – 11.30 KOLTAI András (Archives of Piarists): A one-time piarist student and the ecclesiastical archives
 
11.30 – 12.00 Coffee break
 
12.00-12.15 ALBRECHTNÉ KUNSZERI Gabriella (NAH): Organising of the modern preservation activities and restauration of records
12.15 – 12.30 KÖRMENDY Lajos (NAH): The Protagonist of the international affairs
12.30 – 12.45 KOHÚT Sára - LACZLAVIK György (NAH CA): The Establishment of the microfilm collection
12.45 – 13.00 C. TÓTH Norbert (HAS-MIM-SZU-NAH Research group for Hungarian Mediavistics): An archivist as a publisher of sources
13.00 – 13.15 CSUKOVITS Enikő (HAC RCH IH): The professor
13.15  – 13.30 TRINGLI István (HAC RCH IH): Borsa and the schools of historiography in the 20th century
13.30 – 13.45 RÁCZ György (NAH CA): Borsa and the medieval collection
 
13.45 – 14.30 Round table discussion (Borsa as an archival leader and colleague) 
Speakers: GECSÉNYI Lajos (NAH ret. director general), RESS Imre (HAC RCH IH), SOÓS László (NAH ret. head of department).
 
14.30 – 15.30 Reception
 
The conference will be closed by a book presentation at 15.30.
 
The event is public, the participation is free of charge, but pre-registration is welcomed for helping the organisers on: coop@mnl.gov.hu
The event will be recorded by photo equipment.