könyvtár

Pro Archivo Regni 2019

magyar

Konrád Aranka 2007. április 1-je óta vezeti a Magyar Országos Levéltár, 2012-től pedig a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Könyvtárát. 2009 és 2012 között irányítása alatt ment végbe a teljes könyvtári állomány elektronikus könyvtári adatbázisban (Corvina-katalógus) történő rögzítése és az elektronikus kölcsönzés bevezetése. Vezetése alatt készült el az új gyűjtőköri szabályzat és indult el a könyvtár hírlevele.

 

A felbecsülhetetlen értékű muzeális letét – pontosan 3331 mű, azaz 6515 kötet – ma az Országos Levéltár Levéltártudományi Szakkönyvtárát gazdagítja. Tovább

„Gyarapodásra hely nincs” – Az Országos Közegészségügyi Intézet könyvtára a Rákosi-korszak elején

magyar

Könyvtár és könyvtár között is nagy lehetett a különbség, pedig a modern korban mind erősebben igyekeztek az egységes szabványokat és eljárásokat érvényesíteni, akár irányító hatósági szervek létrehozásával is. A könyvtárak felügyeletét 1945 után az Országos Könyvtári Központ nevű intézmény látta el Magyarországon egészen az 1952 évi megszüntetéséig.

Legrégebbi nyomtatványunk

magyar
 

A nyomtatvány 2011-ben a családok, személyek, testületek és egyesületek iratait őrző P szekcióból került a könyvtárba, mint könyvészeti anyag. A címlap és 15 oldal, amely „AZ KOLOCENSESEKNEK ÍRT szent Pál levelínek röviden való magyarsága és értelme" címmel két és fél oldalon magyarázza a leveleket értelmét, majd közöl három és fél levelet.

Szent Pál leveleit Komjáthy Benedek fordította magyarra, és Hieronymus Vietor nyomtatta Krakkóban 1533-ban.

Kalendárium - sematizmus - tiszticímtár

magyar

Már elődeink is segédkönyvből akartak tájékozódni a fontos állami hivatalok alkalmazottairól, egyházi méltóságokról, esetleg egy-egy uralkodóház udvartartásáról. E 17. századi sematizmusok megelőzték a polgári korok tiszticímtárait, és gyakran a népi kalendáriumokba kötve jelentek meg.

Feliratkozás RSS - könyvtár csatornájára