Levéltár-pedagógia

Legyen szó akár tanulmányi kirándulásról, akár szakköri foglalkozásról, fakultációról, a levéltár kapuja nyitva áll a diákok előtt.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Magyarország legrégebbi közgyűjteménye, a magyar államiság legfontosabb történeti forrásainak őrzője, az emlékezetkultúra fontos színtere. Ezen páratlan történelmi dokumentumok megismerésére nyújt lehetőséget a levéltárpedagógia, mely interaktív foglalkozásokon az általános és középiskolás tananyagra épülve színesíti, egészíti ki a közoktatásban résztvevő diákok által már elsajátított ismereteket a levéltári dokumentumok segítségével az életkori sajátosságok figyelembe vételével.

A levéltár-pedagógia a Nemzeti Alaptantervben megjelenő kompetenciák fejlesztését is lehetővé teszi. A szövegolvasási és szövegértési kompetenciák erősödnek a foglalkozásokon bemutatott levéltári dokumentumok segítségével, az információszerzés és információgyűjtés készségének elsajátítása mellett képessé válnak a források kritikai, objektív elemzésére, a hitek és tévhitek megkülönböztetésére, illetve a tanult tananyagnak a történelmi információkat hordozó dokumentumokból történő bővítésére, árnyalására. Célunk, hogy komplex látásmód alakuljon ki a gyermekekben egy adott forrás elemzésekor, és hogy a források testközelből való megismerése révén megelevenedjenek előttük a történelemkönyv lapjai és kézzelfoghatóvá, átélhetővé váljon számukra a történelem. 

 

Elérhetőségek:
Cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
E-mail: leveltarpedagogia@mnl.gov.hu
Telefon: +36 1 225 2815 vagy +36 1 225 2858

Akiket várunk: általános iskola alsó, felső tagozatos és középiskolás diákok
Csoportok jelentkezése esetén a minimum létszám 10 fő.
Osztályok esetén bontott csoportokkal dolgozunk, egy csoport max. 15 fő lehet.

 

Üvegablakon innen, címeren túl

Az MNL Országos Levéltára Bécsi kapu téri épülete számos felfedezésre váró kincset rejt magában a gyermekek számára. Milyen értékeket őrzünk az épületben, mit jelentenek és hol találhatóak a címerek és vajon mit ábrázolnak a félhomályos épület ódon falaira festett falfestmények?

A foglalkozás során ezekre a kérdésekre keressük a választ, miközben az épületben barangolva kalandos feladatokat oldunk meg és megismerkedünk a levéltár intézményével.

 

Korosztály: 6-9 év

Időtartam: 60 perc

Létszám: 30 fő

Ár: 500 Ft/fő

 

A kód neve: Rákóczi!

Magyarországon a Rákóczi-szabadságharc időszakában virágzott a titkosírás, a diplomáciai és hadi eseményekről szóló információk elrejtése döntő jelentőséggel bírt. S éppen ennyire volt alapvető, hogy az ellenség ezen információk birtokába akart jutni. A szabadságharc alatt a frontvonalak mögött komoly kódolási verseny alakult ki a kurucok és a labancok között. Ha szereted a kódokat és a történelmi titkokat, ha kíváncsi vagy, hogyan írták a kódolt leveleket és ezeket hogyan lehetett feltörni, akkor jelentkezz foglalkozásunkra!  A kódok világa mellett a szabadságharc eseményeit, a benne szerepet játszó személyeket is megismerheted.

 

Korosztály: 9-18 év

Időtartam: 90 perc

Létszám: 30 fő

Ár: 500 Ft/fő

 

Hetedíziglen

Sokunkban felmerül a kérdés: ki vagyok, kik az őseim? Szeretnénk saját sorsunkra vonatkozóan kapaszkodókat találni. Mindenki szeretné tudni, hogy kik voltak a felmenői, honnan származik a családja. Ezekre a kérdésekre a családtörténet-kutatás során kaphatunk választ, melyhez segítséget nyújt a foglalkozás.

Megnézzük, milyen levéltári iratok segítik a családfa-kutatást, otthonunkban milyen iratok őrzésére érdemes figyelni, majd elkészítjük a saját családfánkat is.

Korosztály: 9-18 év

Időtartam: 60 perc

Létszám: 30 fő

Ár: 500 Ft/fő

 

Levéltárosok nyomában

Tudod, mit csinál a régész? Tudod, mivel foglalkozik a nyelvész? Mit kutat a tör­ténész? Ha igen, akkor nagyjából tudod ki a levél­táros. Míg a régész a tárgyi emlékeket tár fel, addig a levéltáros az írott emlékeket kutatja. A nyelvész a nyelv eredetét, használatát, szabályait vizsgálja, a levéltáros szövegeket fejt meg. A történész a múlt emlékeiből írja meg a korszak történelmét, a levéltáros egy korszakra, eseményre, személyre vonatkozó iratanyagot ismer­tet. A foglalkozás során ebbe a munkába tekintünk bele, bejárjuk az Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületét, egy izgalmas iratokat rejtő raktárt és közelebbről is megismerkedünk néhány irattal.


Korosztály: 9-18 év

Időtartam: 90 perc

Létszám: 30 fő

Ár: 500 Ft/fő

 

Boszorkányok pedig nincsenek!

A varázslat és a boszorkányság világa máig igen népszerű az ifjúság körében. A foglalkozás során megnézzük azokat a valós történelmi alapokat, kulturális, szociális és vallási környezetet, melyek a népi hiedelmek elterjedését, a boszorkányság fogalmának kibontakozását segítették. A boszorkányság, a kirekesztés témakörét levéltári iratokon keresztül játékos formában dolgozzuk fel, majd a levéltár egyik raktárában a témához kapcsolódó eredeti dokumentumokat is megtekintünk.

 

Korosztály: 9-18 év

Időtartam: 90 perc

Létszám: 30 fő

Ár: 500 Ft/fő

 

Elvarázsolt kastély

Képzeljük el, hogy egy átok elvarázsolta az MNL Országos Levéltára Bécsi kapu téri épületét és eltüntette az egyik legfontosabb középkori oklevelünket, az Aranybulla 1351-es átiratát. A játékosok feladata az épületben elrejtett különböző kódok és rejtvények megfejtésével az irat megszerzése, mellyel az átok megtörik.

A játék remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt diákok és felnőttek számára egyaránt, miközben a játékosok megismerkedhetnek az impozáns épület történetével is.

Korosztály: 9-99 év

Játékidő: 120 perc

Létszám: 16 fő

Ár: 1200 Ft/fő