20. század

Értékes forráskiadványt mutattak be az Országos Levéltárban

magyar

A Bécsi kapu téri levéltári palotában megrendezett bemutatón Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója köszöntötte a vendégeket. Kiemelte: a kötetek szerkesztője, Somorjai Ádám OSB régi ismerőse, és tudja róla, hogy az mindig keményen megdolgozik ötleteinek megvalósításáért. Munkáival egyben felhívja a figyelmet arra, hogy aki a magyar egyháztörténettel kíván foglalkozni, annak a határainkon túlra is kell néznie, mivel fontos források találhatók meg külföldön is.

Trianon 100

magyar

Az egykori Szatmár, Bereg, Ung és Ugocsa történeti értékű iratainak nagy része ma határon kívül található, a töredékes iratanyag azonban értékes adalékul szolgálhat a korszakot kutatók számára. Az iratok válogatásakor törekedtünk arra, hogy érzékeltessük a törést, amelyet Trianon a vármegyei közigazgatás életében okozott. Ülések jegyzőkönyvei, alispáni jelentés, levél tanúskodik arról, hogy miként élték meg az 1919 és 1922 között az új határok létrejöttét, és miként kellett alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

„Hogy elsimuljon az ellentét a háztartási alkalmazott és az asszonya között”

magyar

A 19. században a politikai, gazdasági és érdekvédelmi szervezetek mellett számos kaszinó, társaskör, társulat, egyesület, egylet, liga és klub alakult, amelyek között sajátos helyet foglaltak el a nők által létrehozott szervezetek.

Bemutattuk a Trianon arcai című kötetet

magyar

A teltháznál is jobban megtelt a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiállítóterme, jól mutatva a trianoni béke iránti fokozott érdeklődést. A teremben még látható volt a június 8-i finisszázsra készülő Nyomot Hagytak | Évszázadok – Személyiségek – Aláírások kiállítás is, amely remek hátteret biztosított a könyvbemutató témájának.

Direkt marketing az 1930-as években – Trianon kapcsán

magyar

1935-ben, „Trianon tizenötödik évében” az 1919 szeptemberében megalakult irredentának tekintett Magyar Nemzeti Szövetség fordult tagjaihoz és barátainak tartott személyekhez egy kisebb képeslapcsomaggal. A színes rajzokkal, hátlapján magyar és francia nyelvű versekkel díszített, nyolc képeslapból álló csomagot ugyan ingyen küldték el a nyilvántartott tagokhoz, de viszonzásként a szövetség is megkérte a lapok árát. (A felhívásban arról nincs szó, vajon fizetés nélkül is megtarthatták-e a lapokat…)

Megjelent az ArchívNet legfrissebb száma

magyar

„Mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek” – nyilatkozta magabiztosan, a gyors győzelem reményében II. Vilmos német császár 1914 nyarán. A háború kitörésének híre Magyarországon is osztatlan lelkesedést váltott ki. A harctérre induló katonákat a diadalmas hazatérés reményében zászlókkal, rezesbandával, ünnepélyes szónoklatokkal búcsúztatták.

Oldalak

Feliratkozás RSS - 20. század csatornájára