20. század

Értékes forráskiadványt mutattak be az Országos Levéltárban

A Bécsi kapu téri levéltári palotában megrendezett bemutatón Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója köszöntötte a vendégeket. Kiemelte: a kötetek szerkesztője, Somorjai Ádám OSB régi ismerőse, és tudja róla, hogy az mindig keményen megdolgozik ötleteinek megvalósításáért. Munkáival egyben felhívja a figyelmet arra, hogy aki a magyar egyháztörténettel kíván foglalkozni, annak a határainkon túlra is kell néznie, mivel fontos források találhatók meg külföldön is.

Trianon 100

Az egykori Szatmár, Bereg, Ung és Ugocsa történeti értékű iratainak nagy része ma határon kívül található, a töredékes iratanyag azonban értékes adalékul szolgálhat a korszakot kutatók számára. Az iratok válogatásakor törekedtünk arra, hogy érzékeltessük a törést, amelyet Trianon a vármegyei közigazgatás életében okozott. Ülések jegyzőkönyvei, alispáni jelentés, levél tanúskodik arról, hogy miként élték meg az 1919 és 1922 között az új határok létrejöttét, és miként kellett alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

„Hogy elsimuljon az ellentét a háztartási alkalmazott és az asszonya között”

A 19. században a politikai, gazdasági és érdekvédelmi szervezetek mellett számos kaszinó, társaskör, társulat, egyesület, egylet, liga és klub alakult, amelyek között sajátos helyet foglaltak el a nők által létrehozott szervezetek.

Bemutattuk a Trianon arcai című kötetet

A teltháznál is jobban megtelt a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiállítóterme, jól mutatva a trianoni béke iránti fokozott érdeklődést. A teremben még látható volt a június 8-i finisszázsra készülő Nyomot Hagytak | Évszázadok – Személyiségek – Aláírások kiállítás is, amely remek hátteret biztosított a könyvbemutató témájának.

Direkt marketing az 1930-as években – Trianon kapcsán

1935-ben, „Trianon tizenötödik évében” az 1919 szeptemberében megalakult irredentának tekintett Magyar Nemzeti Szövetség fordult tagjaihoz és barátainak tartott személyekhez egy kisebb képeslapcsomaggal. A színes rajzokkal, hátlapján magyar és francia nyelvű versekkel díszített, nyolc képeslapból álló csomagot ugyan ingyen küldték el a nyilvántartott tagokhoz, de viszonzásként a szövetség is megkérte a lapok árát. (A felhívásban arról nincs szó, vajon fizetés nélkül is megtarthatták-e a lapokat…)

Megjelent az ArchívNet legfrissebb száma

„Mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek” – nyilatkozta magabiztosan, a gyors győzelem reményében II. Vilmos német császár 1914 nyarán. A háború kitörésének híre Magyarországon is osztatlan lelkesedést váltott ki. A harctérre induló katonákat a diadalmas hazatérés reményében zászlókkal, rezesbandával, ünnepélyes szónoklatokkal búcsúztatták.

Oldalak

Feliratkozás RSS - 20. század csatornájára