Rólunk

A Magyar Nemzeti Levéltár küldetésnyilatkozata


A Magyar Nemzeti Levéltár - mint az ország demokratikus intézményrendszerének része és a nemzeti kulturális örökség őrzője - a XXI. század modern közlevéltára kíván lenni.

Célul tűzzük ki, hogy gyűjteményünk képes legyen megjeleníteni és dokumentálni a nemzet írott örökségét, és levéltári anyagunkon keresztül alakítói legyünk a nemzet, a kisebb és nagyobb helyi közösségek, valamint nem utolsósorban az egyes emberek azonosságtudatának. Segítenünk kell a demokrácia fenntartását, az állam működésének átláthatóságát. Igazodási pontként kell megjelennünk az állampolgárok számára a társadalomban betöltött szerepüket illetően, és segítenünk kell megértetni, hogy miként fejlidött-formálódott településük, környezetük és közösségük.

Az információs társadalom releváns és nélkülözhetetlen memória-intézményévé kívánunk válni. Ehhez képesnek kell lennünk elektronikus iratokat átvenni, hosszútávon megőrizni és használatra bocsátani. Magas színvonalú informatikai rendszerünkkel a központi közigazgatás szolgáltatásaihoz kell kapcsolódnunk. Hagyományos iratanyagaink tömeges digitalizálása és elérhetővé tétele révén online kapcsolódni kívánunk a hazai és európai tartalomszolgáltatók kínálatához.

Törekszünk arra, hogy gyors és hatékony hozzáférést biztosítsunk a közfeladatok ellátása során hozott döntések dokumentumaihoz. A levéltári iratanyag hiteles, megbízható kezelésén keresztül garantáljuk az állam demokratikus intézményrendszerének integritását. A levéltári anyag rendezésén, segédletekkel és adatbázisokkal való ellátásán keresztül, továbbá az iratanyag tömeges digitalizálásával bővítjük a tudományos és magáncélú kutatások feltételrendszerét. Programjainkkal felkeltjük az igényt közös történetünk és elődeink tapasztalatainak megismerésére.

Aktív szereplői kívánunk lenni a szakmai képzésnek és közéletnek, használói a nemzetközi levéltári közösség eredményeinek és hozzá kívánunk járulni a közösségi tudás gyarapításához.

Kiemelt feladatunknak tekintjük:

1. Gyűjteményünk fejlesztését, az iratanyag gyarapítását illetékességi iratátvétel és rendszeres gyűjtés (vásárlás, ajándék, letét) révén, továbbá a levéltári anyag kifejezőerejének növelését.

2. Az elektronikusan keletkezett, valamint a digitalizált dokumentumok kezelését, valamint országos kompetencia-központ kialakítását.

3. A levéltári anyag megismerésének biztosítását a külföldi és a hazai érdeklődik lehető legszélesebb köre számára.

4. A közönségkapcsolati tevékenységet és a szolgáltatások fejlesztését, nyitott, vonzó és együttműködésre kész intézményi arculat kialakítását.


A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára tevékenysége

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos Levéltára – más közgyűjteményi társintézményekhez (Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár) hasonlóan – nemzeti kincseket őriz. Az ország történetének elmúlt ezer éve alatt készített alapvető oklevelek, iratok ebben az intézményben találhatók meg a legnagyobb számban. Az MNL Országos Levéltára több mint 250 éves történelme során folyamatosan bővítette és bővíti gyűjteményét és szolgáltatásait is. A korábbi korszakoktól eltérően ma már mindenki számára nyitva áll. A történész kutató, a történelem iránt érdeklődő, netán családja felmenőire kíváncsi személy az intézményben segítséget kaphat érdeklődésének kielégítésére. A Levéltár munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy bárki, aki arra jogosult, kutatási engedélyt kapjon és megtekinthesse a számára fontos iratokat.

Az iratanyag – annak ellenére, hogy a második világháború és az 1956-os forradalom itt igen nagy mértékű pusztulást okozott – folyamatosan növekedett, így az érdeklődőket nem csak az I. kerületi Bécsi kapu téri palotában fogadjuk (ahol az 1945 előtti források találhatók), hanem a Daróczi úton lévő (itt az 1945 utáni politikai kormányszervek iratanyagát őrizzük), továbbá az óbudai Külső-Bécsi úton közelmúltban épített korszerű épületben (a gazdasági kormányszervek, vállalatok dokumentumai, valamint a Magyarország határain kívüli magyar vonatkozású iratok filmmásolatai találhatók itt) is.

Különösen fontos a Bécsi kapu téri központi épület iratanyaga, hiszen egy-egy középkori oklevél értéke önmagában is felbecsülhetetlen. A középkori levéltár gyűjteménye mintegy 100 000 darabos, és ez kiemelkedően a legnagyobb a Kárpát-medence térségében. Értékük és sérülékenységük miatt ezeket az okleveleket azonban csak különleges esetekben adjuk kézbe eredetiben. A központi épület, az itt őrzött okleveleken kívül a magyar történelem csúcspontjait bemutató falfestményei, szekkói miatt is nevezetes. A historizmus levegőjét árasztó oszlopfők, kődíszítmények, a történelmi Magyarország városainak címereit ábrázoló üvegablakok mellett ezek határozzák meg a palota hangulatát.

Az érdeklődők, történészek kiszolgálásán kívül a levéltár másik fontos feladata az állomány védelme, restaurálása, hiszen a jövő nemzedékeinek csak ezáltal őrizhető meg ez az értékes gyűjtemény. Eközben folyamatosan végezzük az iratok levéltári rendszerezését, mert így a kutatók hamarabb juthatnak a számukra fontos dokumentumokhoz. Ezzel összefüggésben készítjük el a különböző segédleteket, ezáltal az érdeklődő már előzetesen kikeresheti magának a kutatandó iratokat.

A Levéltár azonban nem csupán azok számára nyújthat érdekes, fontos és hasznos információkat, akik ellátogatnak valamely kutatótermébe, hanem kiadványai által azok számára is, akiket érdekelnek gyűjteményeink, nemzetünk vagy családja múltja.