Somogy megye múltjából 1999. levéltári évkönyv 30. kötet [Elfogyott]

 

SzerzőCímOldalszám
Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban (Forrásközlés) (Ötödik közlemény) 1371–1380 7-53.
Timár Péter: A Szerdahelyiek Somogy megyei birtokai 2. rész. A Gerence-völgy középkori települései 55-123.
Somogyi Judit: Adatok Somogy megye egyházi és vallási életének alakulásához a török utáni évtizedekben 125-154.
Szijártó M. István: Követi napidíjak és a vármegyei önállóság a XVIII. században 155-162.
Gálné Jáger Márta: „Európának mívelt népei közé emelkedtünk” Intézkedések Somogyban az áprilisi törvények végrehajtására 1848 tavaszán a források tükrében 163-192.
Bősze Sándor: Gróf Batthyány Kázmér somodori uradalmának leltára (1849) (Forrásközlés) 193-251.
Márfi Attila: Kaposvár és Pécs közös színházi múltjából 253-266.
Szántó László: Képviselő-választások Somogyban a dualizmus kialakulása idején, 1867–1875 267-309.
Récsei Balázs: A kéjelgésügy szabályozása Somogy vármegyében a dualizmus első felében 311-341.
Csóti Csaba: Az 1916. évi erdélyi menekültek Somogy megyében 343-368.