Somogy megye múltjából 1989. levéltári évkönyv 20. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Borsa Iván: Királyi rendeletre tartott megyei közgyűlés Somogyvár mellett 1444-ben 5-27.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Tizenhetedik közlemény)29-31.
Ember Győző: Magyarország lakossága a XVIII. században (Második rész) 33-68.
Kanyar József: A népiskola szerepe és jelentősége a dunántúli régió műveltségi szintjének alakulásában (1770–1868)69-90.
Kiss Z. Géza: Egy kései unitárius per a Dráva völgyében (Adalékok Járdánházi Sámuel üldöztetéséhez)91-101.
Bodosi Mihály – Gyarmati Béla: Dr. Csorba József élete és működése (1789–1858)103-123.
T. Mérey Klára: Nagykanizsa, Somogy kapuja a dualizmus korában 125-162.
Dóka Klára: A Somogy megyei vízimalmok történetéből (1885–1944) 163-209.
Bősze Sándor: A dél-balatoni fürdőegyesületek történetéből (1890–1944) 211-252.
Andrássy Antal: A somogy–baranyai 44-es dandár szervezése és harcai 1919-ben 253-287.
Vadász Sándor: Budapest és München kapcsolatai a magyar- országi Tanácsköztársaság első időszakában 289-325.
Lagzi István: Lengyel menekültek evakuációja a dél-dunántúli megyéken keresztül (1939. szeptember – 1940. január)327-352.
Bognár Tibor: A német lakosság elleni jogfosztó és korlátozó intézkedések Somogy megyében (1946–1949)353-362.
Géger László: A tanácsok és a termelőszövetkezetek Somogyban (1950. június – 1953. június)363-390.