Somogy megye múltjából 1884. levéltári évkönyv 15. kötet [Elfogyott]

 

SzerzőCímOldalszám
Magyar Kálmán: Források Somogy honfoglaló nemzetségéről (Adatok a magyar nemzetségi szervezet középkori történetéhez 1.)3-39.
Tóth Péter: Somogy megyére vonatkozó oklevelek a Borsod– Abaúj–Zemplén Megyei Levéltárban41-51.
Borsa Iván: Somogy vármegye címeres levele és első pecsétje 53-69.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Tizenkettedik közlemény)71-76.
Borsa Iván: A szenyéri uradalom a török időkben (Forrásközlés) 77-133.
Knézy Judit: Somogy XVIII. századi táplálkozástörténetéből 135-172.
Kanyar József: Népoktatás Dél-Dunántúlon a két Ratio között (1777–1806) 173-211.
Király István: Somogy megye uradalmainak fejlettsége az első világháború előtt 213-243.
L. Nagy Zsuzsa: Kisiparosok és kiskereskedők Somogyban a két háború között 245-279.
Tilkovszky Loránt: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a hazai német nemzetiség az 1930-as években 281-302.
Szili Ferenc: Adatok a kaposvári 10. könnyű tüzérezred doni tragédiájához (1942–1943)303-331.
Andrássy Antal: Zsidóüldözés Somogyban (1944. március – július) 333-360.
Farkas Gábor: Községi önkormányzatok a Dunántúlon1945–1950 között 361-381.