Somogy megye múltjából 1992. levéltári évkönyv 23. kötet [Elfogyott]

 

SzerzőCímOldalszám
Borsa Iván: A Mérey család levéltára (1265–1525) [Forrásközlés] (Első rész) 3-28.
Szijártó István: Rokonok és mérföldek. A Somogy megyei köznemesség társadalmi kapcsolatainak térbelisége a 18. században 29-46.
Dóber Viktor: Ferences házikáplánok Somogysárdon és Somogy megyében 1740–188447-86.
Nagy Pál: Somogy megye mezővárosi és községi pecsétjei 1768-1856 (Első rész: Acsa – Balatonújlak)87-115.
Ódor Imre: A Somogy megyei lovasezred baranyai százada az 1809. évi nemesi felkelésben 117-131.
Bősze Sándor: Két osztrák katonatiszt feljegyzései 1848 őszi, magyarországi hadjáratáról. (Naplórészletek a támadó hadsereg Somogy–Zala megyei útjáról)133-156.
Dombi Péter – T. Mérey Klára: Dél-Dunántúl településhálózatának néhány gazdaságtörténeti jellemzője a XIX. század közepén (Fényes Elek két művének számítógépes feldolgozása alapján) (Második rész)157-169.
Szabó Dániel: Kossuth és Kaposvár 171-194.
Nagy Domokos Imre: Fejezetek az iharosi–iharosberényi uradalmak vadászattörténetéből [Első rész]195-208.
Knézy Judit: Fejezetek a Somogy megyei Nagyberek négy községének anyagi kultúrájából (Második rész)209-230.
Szili Ferenc: Kivándorlás Somogyból Horvátországba és Szlavóniába (1880–1914) (Második rész)231-252.
Bognár Tibor: Adalékok a Volksbunddal szembeni ellenállási törekvések történetéhez Somogy megye németlakta falvaiban 253-262.
Szántó László: Látlelet a sztálinista agrárpolitikáról a somogyi összegzés kaposvári vitáján 263-278.
Hanák Péter: A polgárosodás fogalmai Széchenyinél, Széchenyi és a magyar polgárosodás 279-288.
Király István: Gr. Széchényi Imre elméleti és gyakorlati munkássága 289-298.
Szita László: A magyar katonaság törökellenes küzdelmének nyugat-európai sajtóvisszhangja 1688–1698 között299-320.
Szabó Dániel: Milyen is (legyen) Európa? (Európa-képek a dualista Magyarországon)321-326.
Buzinkay Géza: Mit olvastak egy bécsi kávéházban 1913-ban?327-330.
Gyáni Gábor: A társadalmi igazság történelmi fogalma 331-336.