Somogy megye múltjából 1982. levéltári évkönyv 13. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Tizedik közlemény)3-8.
Borsa Iván: Somogy középkori alispánjai. A Mohács előtti megyei archontológia ügye 9-14.
Prokopp Gyula: Oláh Miklós Szigetvárt védő tisztje (Forrásközlemény) 15-18.
Kanyar József: Tankönyvek és pedagógiai kézikönyvek Dél-Dunántúl népiskoláiban (1770–1868)19-75.
Boros Dezső: A Festetics-levéltárnak a csurgói iskolára és Csokonai tanárságára vonatkozó iratai (1797–1800)77-101.
Andrássy Antal: Noszlopy Gáspár illegális évei (1849–1853) 103-135.
Dobai András: Somogy megye középszintű igazgatása a neoabszolutizmus időszakában (1849. aug. – 1859. okt.)137-156.
Erdősi Ferenc: Somogy megye közlekedési hálózatának kialakulása a XIX–XX. században. A vasúthálózat kialakulása (Harmadik rész)157-211.
Király István: A Somogy megyei lótenyésztés 213-242.
Kelemen Elemér: A Dunántúl népoktatása (1867–1900) 243-282.
Király István Szabolcs: A mezőgazdasági gépesítés kezdetei Somogyban (Második közlemény)283-312.
Hajdú Zoltán: Somogy megye vonzáskörzet-rendszere az 1920-as évek elején 313-340.
Tilkovszky Loránt: Harc a magyarországi német mozgalom külföldről támogatott náci irányzata ellen (1935–1936) (Második rész)341-366.
Szili Ferenc: Délkelet-Dunántúl cukorrépa termesztése és a Kaposvári Cukorgyár (1929–1944) (Negyedik rész)367-424.