Somogy megye múltjából 2008. levéltári évkönyv 39. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Varga Szabolcs:Hungarica kutatások Grazban 7-22
Nagy-Tóth Mária:Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei, 1622-1636 (Második közlemény) 23-40
Gőzsy Zoltán:Szigetvári és dél-somogyikereskedők 18. század elején 41-45
Kálmán Zsolt:Somogy vármegye rendvédelme a török kiűzésétől a Magyar Királyi Csendőrség megszervezéséig 47-57
Vonyó Anita:Szemelvények az orci birtok 1893-as megvásárlásához (Forrásközlés) 59-69
Kiss Norbert Péter:Kovács-Sebestény Gyula tevékenysége a „Somogy” című hetilap tükrében 71-91
Nübl János:Somogyi honatyák szereplése a Képviselőházban 1910 és 1914 között 93-114
Récsei Balázs:Egy „csodahely” kialakulása és annak hatósági kezelése – az 1925-ös nagyszakácsi látomások és következményei 115-127
Gyenesei József:Kísérletek a vármegyei közigazgatás megreformálására az 1920-as években (Második közlemény) 129-138
Tóth Ágnes:A földreform és a társadalmi szerkezet változásának néhány összefüggése a Dél-Dunántúlon (1945-1949) 139-154
Csóti Csaba:Adalékok a Somogy megyei cigányság 1945-1949. évi történetéhez 155-170