Somogy megye múltjából 1981. levéltári évkönyv 12. kötet [Elfogyott]

 

SzerzőCímOldalszám
Magyar Kálmán: A X–XI. századi bizánci kapcsolataink somogyi forrásairól 3-21.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Kilencedik közlemény)23-28.
Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524.-i összeírása 29-46.
Magyar Eszter: Településszerkezet és agrártermelés Somogy megyében a 18. században és a 19. század első felében 47-92.
Dümmerth Dezső: A Csokonai-probléma 93-136.
Péterffy Ida: Horváth György és fia, Ádám 137-153.
Varga János: Megye és haladás a reformkor derekán (1840–1843) (Második, befejező rész)155-194.
Andrássy Antal: Noszlopy Gáspár kormánybiztossága (1849. március – augusztus)195-231.
Kanyar József: Az 1858-as „iskolabevallások” Somogyban 233-268.
Erdősi Ferenc: Somogy megye közlekedési hálózatának kialakulása a XIX–XX. században. Az úthálózat fejlődése és térszerkezetének alakulása (Második rész)269-316.
Király István Szabolcs: A mezőgazdasági gépesítés kezdetei Somogyban [Első közlemény]317-362.
Tilkovszky Loránt: Harc a magyarországi német mozgalom külföldről támogatott náci irányzata ellen (1935–1936) (Első rész)363-410.
Szili Ferenc: Munkásság és műszaki értelmiség a kaposvári cukorgyárban a két világháború között 411-450.