Somogy megye múltjából 1997. levéltári évkönyv 28. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Aradi Csilla: Adalékok a Várdai család XIII–XVI. századi történetéhez 3-10.
Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban 1331–1350 Az eredetiben tévesen 1331–1340 szerepel] (Forrásközlés) (Harmadik közlemény) 11-43.
Szita László: Magyarország felszabadulása a török megszállás alól – A zentai győzelem 300. évfordulójára – 45-84.
Szijártó M. István: Adalék Somogy megye 18. századi betelepülésének kérdéséhez 85-110.
Bezerédy Győző: Somogy megye mezővárosi és községi pecsétjei 1768–1856 (Hatodik rész. Kadarkút – /Magyar/Lukafa) 111-144.
Knézy Judit: Élet a Festeticsek csurgói uradalmában a XVIII. század utolsó harmadában 145-168.
T. Mérey Klára: Utak és települések viszonya Somogy megyében a 18–19. század fordulóján 169-239.
Paál László: Somogy megye sajtója 1914–1944. (Harmadik közlemény) 241-266.
Szántó László: Pártok harca a hatalomért és az 1945–47. évi választások Somogyban. (Első közlemény) 267-305.
   - 
Domokosné Szalai Zsuzsanna: Somogy megye múltjából repertóriuma I. 1970–1994 Kaposvár, 1988. [Elfogyott] 240-