Somogy megye múltjából 1986. levéltári évkönyv 17. kötet [Elfogyott]

 

SzerzőCímOldalszám
Guzsik Tamás: Eltűntnek hitt pálos építészet Somogy megyében 5-26.
Bándi Zsuzsanna: A szakácsi pálos kolostor középkori oklevelei 27-65.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Tizennegyedik közlemény)67-72.
Borsa Iván: A szenyéri várkastély öt leltára a XVI. századból (Forrásközlés) 73-85.
Kanyar József: Somogy megye közgyűlése a hódoltság idején és a felszabadító harcok utáni első évtizedekben (1658–1718)87-110.
Tóth Péter:Egy németalföldi utazó a visszafoglalt Budán (1687) 111-124.
Takács Lajos: Sertésmakkoltatás Dél-Dunántúlon a XVIII. században 125-142.
Péterffy Ida: Horváth Ádám és Czindery Pál barátsága 143-157.
Hajdu Lajos: Népiskolai szerződések Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus időszakában (1770–1795)159-197.
Vörös Károly: „Jelentés Magyarország kereskedelméről” – Egy belga konzuli jelentés 1843-ból –199-214.
Kiss Géza: A délkelet-somogyi Dráva-völgy horvát községei a feudalizmus megerősödése és válsága idején (1711–1848)215-242.
Szili Ferenc: Somogy megye út- és közlekedési viszonyai a kései feudalizmus korában (1782–1848)243-278.
T. Mérey Klára: Városiasodó településtípusok a századfordulón Somogy megyei példák alapján (Első rész)279-301.
Bősze Sándor: Egyesületek Somogyban a dualizmus idején (Második közlemény)303-321.
Stier Miklós: A nemzeti és a nemzetiségi kérdés a magyarországi szocialista mozgalom és az ausztromarxizmus elméletében és gyakorlatában 323-341.
Andrássy Antal: Aradtól Kaposvárig. – Száz éve született Latinca Sándor, Somogy megye kormányzótanácsi biztosa –343-376.
Tilkovszky Loránt: A magyarországi németség történetének kronológiája (1919. augusztusától – 1938. márciusáig)377-407.
Bognár Tibor: A hazai németségre vonatkozó rendelkezések végrehajtása Szulokban 1945 és 1949 között 409-418.