Somogy megye múltjából 1977. levéltári évkönyv 8. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Ötödik közlemény)3-10.
Solymosi László: A hódoltság néhány somogyi település törté- netében. Részlet Nagybajom nagyközség készülő monográfiájából 11-64.
Bánkúti Imre: Iratok a kurucok első dunántúli hadjáratának történetéhez (1704. január – április) (II. fész 1704. március 22 – április 30.)65-122.
Benda Kálmán: Az iskolázás és az írástudás a dunántúli parasztság körében az 1770-es években 123-133.
Benda Gyula: A Somogy megyei adózók termése 1816-ban 135-185.
Péterffy Ida: Pálóczi Horváth Ádám a somogyi banderista Budán (1790) 187-207.
L. Imre Mária: Kéziratos kaposvári köszöntő versek a XVIII. századból 209-222.
Kanyar József: Középiskola és középfokú oktatás a Dunántúlon a XVIII–XIX. században 223-242.
Szili Ferenc: Cukorrépa-termesztés a Mezőgazdasági Ipar Rt. kaposvári cukorgyárának vonzáskörzetében (1894–1904) [Első közlemény]243-290.
Király Lajos: Somogy megye földrajzi neveinek helytörténeti tanulságai. Ipartörténeti emlékek 291-306.
Király István: Mi történt Nagyatádi Szabó Istvánnal 1919 márciusában Kaposvárott?307-341.
Laczkó András: Rippl-Rónai irodalmi kapcsolatairól – különös tekintettel a somogyi sajtóra [Első közlemény]343-367.
Takács Éva: Tíz zselici község paraszti erdőgazdálkodása (1879–1935) 369-406.